Prima   »  Campanii & Branding & Banners   »  Campanii & Branding

Campanii & Branding

»»  Branding al proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

Logouri:

Logoul GIZ

Logoul GIZ (cu denumire completă)

Logoul GIZ (implemented by)

Logoul GIZ (published by)

Logoul GIZ (organised by)

Logoul Cooperare moldo-germană

»»  Despre campaniile proiectului GIZ

Proiectul GIZ desfăşoară campanii de informare şi conştientizare pe domeniul dezvoltării regionale, precum și pe cele trei sectoare ale sale de referinţă:

  1. eficienţa energetică
  2. aprovizionarea cu apă şi canalizare
  3. managementul integrat al deşeurilor solide

Eforturile de conştientizare sunt incluse atât în iniţiative locale, regionale, cât şi naţionale. Pentru a creşte impactul campaniilor sale, proiectul GIZ mizează pe parteneriate cu instituţiile de dezvoltare regionale, ministerele de resort, autorităţile locale şi societatea civilă.  

Campaniile GIZ ţintesc spre:

  • creşterea nivelului de informare al populaţiei despre serviciile publice locale nou-create şi implicarea cetăţenilor la consultarea tarifelor;
  • creşterea nivelului de conştientizare faţă de problemele de mediu (calitatea apei potabile, impactul negativ al stocării necontrolate a deşeurilor, risipa de energie);
  • stimularea unei atitudini responsabile a consumatorilor faţă de prestatorii de servicii (achitarea facturilor, anunţarea defecţiunilor).

»»  Campania națională de comunicare despre dezvoltarea regională „Construim viitorul acasă”

La 1 aprilie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) au lansat campania de comunicare despre dezvoltarea regională "Construim viitorul acasă". Campania se desfășoară cu sprijinul Guvernului Germaniei și Uniunii Europene, oferit prin intermediul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Pe parcursul a două luni, 4 posturi TV și 2 radio vor rula spoturi care relatează despre cum proiectele de dezvoltare regională au reușit să contribuie la creșterea calității vieții. Astfel, în perioada 2011-2014 în au fost investiți aproape 736 de milioane de lei, atât din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, cât și din surse externe. 

Spoturile mizează pe dialogul dintre personaje - oameni simpli - precum și pe imaginile de la proiecte reale de dezvoltare regională, cu rezultate tangibile: crearea serviciilor de salubrizare, construirea de apeducte și alimentarea cu apă potabilă, recondiționarea locațiilor cu potențial turistic ș.a.

Cele 3 spoturi video și 3 audio ale campaniei, produse de Centrul Media pentru Tineri, pot fi accesate pe canalul Youtube al MDRC, precum și pe site-ul instituțional al MDRC, http://mdrc.gov.md/campanie/, al Agențiilor de Dezvoltare Regională, www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrsud.md, și proiectului GIZ - www.serviciilocale.md.

Pe lângă spoturi, au fost elaborate bannere care surprinde reușitele din domeniul dezvoltării regionale, pe regiuni de dezvoltare (Nord, Centru și Sud) și priorități:

  1. Reabilitarea infrastructurii fizice: rețele de apă și canalizare, drumuri
  2. Îmbunătățirea mediului și atractivității turistice
  3. Diversificarea economiei și sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat: incubatoare de afaceri, zone economice libere, parcuri industriale.

Spoturi video

Spoturi video (cu subtitre în rusă)


Spoturi radio

Bannere

   

Sub-pagina web a campanieihttp://mdrc.gov.md/campanie/

»»  Crearea identităţii corporative a ÎM "Apă-Canal Cahul"

În octombrie 2012 a fost elaborat manual de identitate vizuală al ÎM "Apă-Canal Cahul", care conţine un pachet de materiale corporative: logou, slogan, foi cu antet, cărţi de vizită, şabloane pentru  buletine informative, rapoarte şi contracte.

Cromatica "Apă-Canal Cahul" este verde şi albastru, ceea ce corespund filosofiei de care se ghidează întreprinderea: puritatea apei şi salubritatea mediului. Logoul este construit pe simbolul nufărului, care pe lângă faptul că aparţine Cahulul, face apel la apa de calitate şi efectele ei curative.

Culorile corporative "Apă Canal Cahul" şi logoul vor face uşor de recunoscut uniformele de serviciu ale celor 200 angajaţi ai companiei.

De asemenea, cu sprijinul Guvernului Germaniai, a fost elaborat site-ul ÎM "Apă-Canal Cahul", www.apacanalcahul.md, care conţine informaţii utile pentru consumatori, buletine de calitate a apei, precum şi jocuri interactive, menite să educe o atitudine responsabilă faţă de problemele de mediu.    

Accesaţi aici manualul de identitate vizuală.

Lansarea investiţiilor adiţionale din partea Guvernului Germaniei de care a beneficiat compania, 1 martie 2013

»»  Apă şi sanitaţie - Campanie media "Reporter de gardă" - Aprovizionarea cu apă a raionului Cahul

Reporter de Gardă 

Copyright: GIZ Moldova

Ediții speciale „Reporter de Gardă", alături de emisiuni radio tematice, difuzate la postul public Moldova 1, respectiv Radio Moldova, fac parte din o campanie națională de popularizare a cunoștințelor despre calitatea apei.

Or, utilizarea apei potabile de proastă calitate este cauza a 950-850 de decese premature anual și a pierderii a 2-4 milioane de zile de muncă. Doar o treime din populaţia rurală a Republicii Moldova are acces la servicii de alimentare cu apă, asta fără a aminti de lacunele de calitate.

Campania este desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Mediului. Inițitiva de comunicare este sprijinită financiar de Guvernul României, prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Raionul Cahul a fost selectat în prim-planul campaniei de comunicare, deoarece în ultimii ani a beneficiat de proiecte de infrastructură atât din Fondul Național de Dezvoltare Regională, cât și cu sprijinul GIZ. Totodată, a fost actualizat capitolul pe apă și canalizare al Strategiei raionale de dezvoltare socio-economică.

Calitatea apei în raionul Cahul

 Ediția TV „Reporter de Gardă" a fost difuzată la 17 ianuarie 2013. Emisiunea este produsă de Asociația Telejurnaliștilor Independenți, în parteneriat cu „Ziarul de Gardă", și difuzată la Moldova 1.

Ediția radio „Reporter de Gardă" a fost difuzată la Radio Moldova la 26 ianuarie 2013.

Campania a mizat şi pe un articol de ziar, publicat la 24 ianuarie 2013 în Ziarul de Gardă.

Articol

Gustul apei la Cahul

Ediția TV „Reporter de Gardă" a fost difuzată la 4 iulie 2013. Emisiunea este produsă de Asociația Telejurnaliștilor Independenți, în parteneriat cu „Ziarul de Gardă", și difuzată la Moldova 1.

 

 

Ediția radio „Reporter de Gardă" a fost difuzată la Radio Moldova la 9 august 2013.

 

Campania a mizat şi pe un articol de ziar, publicat la 11 iulie 2013 în Ziarul de Gardă.

Articol

»»  Aprovizionarea cu apă a raionului Cahul - Apă de calitate la tine în localitate

În perioada ianuarie-iunie 2014, locuitorii raionului Cahul sunt informaţi despre beneficiile serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi despre responsabilitatea cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. Campania, cu genericul „Apă de calitate la tine în localitate" este desfăşurată de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul, cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul este acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Astfel, sloganul campaniei însoţește cele 2000 de broşuri şi 4000 de pliante, care vor fi distribuite cetăţenilor în cadrul celor 32 de întâlniri publice preconizate. Materialele promoţion pun accent pe beneficiile pentru unui sistem modern de alimentare cu apă şi canalizare, atât pentru sănătate, cât şi din punct de vedere economic şi al calităţii vieţii.

De asemenea, au fost plasate 400 de postere în 50 de localităţi care nu sunt deocamdată racordate la serviciul de apă şi canalizare. Totodată, mesajul campaniei a fost imprimat pe 8 panouri stradale.

Spotul video al campaniei este construit pe două cazuri: o familie care este nevoită să aducă apă de la o fântână unde parametrii de calitate nu corespund normelor şi alta care are apă la robinet, ceea ce le uşurează considerabil efortul. Spotul este difuzat la postul TV local şi pe Internet.

Consultanţii Centrului Contact-Cahul, organizaţie non-guvernamentală selectată prin concurs pentru a gestiona campania de comunicare, au desfășurat 70 de lecţii publice tematice pentru elevii a 35 de instituţii de învăţământ din raion. Au fost organizate 3 concursuri tematice de desen, pe categorii de vârstă. Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, pe 22 martie, s-a desfăşurat concursul interactiv „TVC - Tinerețe, Vis, Cutezanță". Campania a culminat cu o ceremonie de decernare a participanţilor activi la campanie. Aceştia s-au ales cu accesorii promoţionale simbolice.

Posterul campaniei

Poster pentru concursul de desen

 

Pliant

 

Banner stradal

ABC-ul consumatorului de apă

 

 

Accesorii promoţionale

Pagina Facebook a campaniei

Spot video

Înregistrarea video a concursului TVC

Reportaj video despre concursul TVC

Reportaj despre concursul de desen și festivitatea de premiere din 1 iunie

»»  Aprovizionarea cu apă a raionului Râșcani - Servicii centralizate, apă de calitate

În perioada martie-decembrie 2015, locuitorii raionului Râșcani sunt informaţi despre beneficiile serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi despre responsabilitatea cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. Campania cu genericul „Servicii centralizate, apă de calitate" este desfăşurată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în parteneriat cu Consiliul Raional Râșcani și Ministerul Mediului, cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul este acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Astfel, sloganul campaniei însoţeşte 2000 de broşuri și 1000 de postere-calendare, care sunt distribuite cetăţenilor în cadrul celor 28 de întâlniri publice preconizate. Materialele promoţionale pun accent pe beneficiile unui sistem modern de alimentare cu apă şi canalizare, atât pentru sănătate, cât şi din punct de vedere economic şi al calităţii vieţii.

Consultanţii Asociației Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural din raionul Râșcani, organizaţie neguvernamentală selectată prin concurs pentru a gestiona campania de comunicare, desfășoară 28 de întâlniri publice cu cetățenii din 28 localități-țintă din raionul Rîșcani, la care sunt puse în discuție subiecte ce țin de importanța serviciului centralizat de alimentare cu apă și necesitatea epurării apelor uzate, despre formarea tarifelor la servicii, sursele de apă etc.

În 18 instituții de învățământ din raion sunt organizate evenimente cu genericul „Săptămâna apei și a sanitației": lecții educative tematice, concursuri de desen, literare. Campania va culmina cu o ceremonie de decernare a participanţilor activi la campanie. Aceştia se vor alege cu diplome și accesorii promoţionale simbolice. 

Campania are loc în cadrul proiectului-pilot „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Râșcani", implementat de ADR Nord, cu sprijinul GIZ. 

Mascota campaniei

Poster

Pliant

  

Accesorii promoționale

       

 

Accesați aici pagina de Facebook a campaniei.

»»  Eficienţă energetică în iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, Soroca - Puterea luminii readuce satul la viaţă

Sistemul de iluminare stradală eficientă din punct de vedere energetic în comuna Tătărăuca Veche 

Pentru a creşte nivelul de informare al populaţiei despre serviciul nou creat de iluminare stradală, în perioada octombrie-noiembrie 2012 a fost desfăşurată o campanie de informare, cu genericul „Puterea luminii readuce satul la viaţă".  Astfel, în comuna Tătărăuca Veche au fost plasate 16 panouri informative. Totodată, au fost distribuite 500 de pliante.

Abordarea campaniei este „de la uşă la uşă", pentru a favoriza comunicarea cu cetăţenii, care trebuie să cunoască obiectivele, costurile şi beneficiile acestui serviciu public. De asemenea, au fost organizate 6 audieri publice. Campania a fost desfăşurată de Centrul Contact Bălţi. 

Panou informativ

Pliant

Film promoţional

   

Română

 

Română, cu subtitre în engleză

 

Compania „Media-Art” a produs un film promoţional, intitulat "Puterea luminii readuce satul la viaţă", care reflectă avantajele iluminării stradale eficiente pentru localităţile rurale. 

Campania de promovare a eficienţei energetice în iluminarea stradală este desfăşurată în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică. 

»»  Eficienţă energetică în iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, Soroca - Puterea luminii readuce satul la viaţă (Campanie de reamintire)

În perioada decembrie 2013 - februarie 2014, cei 2200 de locuitorii ai comunei Tătărăuca Veche, sunt informaţi despre beneficiile serviciului public de iluminare stradală, dar şi despre responsabilitatea cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. 

Campania curentă este una de reamintire a costurilor şi avantajelor pe care le implică un serviciu public, precum cel de iluminare stradală. Astfel, mesajul „Puterea luminii readuce satul la viaţă" însoţeşte cele 1000 de foi volante şi cele 1000 de pliante ale campaniei.

Materialele promoţionale sunt distribuite la cinci adunări publice şi zece seminare pentru elevii gimnaziului din localitate. Pentru elevi a mai fost organizat un concurs tematic de desen.

Totodată, campania implică consultanţă pentru comitetul local de cetăţeni, care veghează asupra proiectului de iluminare de stradală. Comitetul reprezintă un grup de iniţiativă, care în mod voluntar se implică la mobilizarea comunităţii, pentru a se conecta şi pentru a achita punctual taxa pentru serviciul public.

Pliant

Foaie volantă

Reportaj despre Comitetul local de cetățeni, difuzat la SOR TV pe 28 martie și în reluare pe 29 martie 2014

»»  Management integrat al deşeurilor în Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina - Acţiuni pre-campanie de informare a potenţialilor beneficiari

Fişa de informaţii a fost elaborată în septembrie 2012 de către consultanții de la Universitatea Humboldt din Germania, Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, care au asistat ADR Nord şi Centru la actualizarea capitolului de managementul integrat al deşeurilor solide al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raioanelor Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti.

Versiunea română

   

Versiunea engleză

   

Versiunea actualizată a fişei de informaţii (septembrie 2013)

Versiunea română

 

Versiunea rusă

 

»»  Management integrat al deşeurilor în Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina - Pentru sănătate şi un mediu mai curat, colectează deşeurile separat

În ianuarie 2014 - martie 2015, locuitorii raioanelor Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina sunt informaţi despre beneficiile colectării separate ale deşeurilor, dar şi despre responsabilitatea cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest serviciu public. Campania, cu genericul „Pentru sănătate şi un mediu mai curat, colectează deşeurile separat" este desfăşurată de Agenţiile de Dezvoltare Regională Centru şi Nord, cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul este acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Materialele promoţionale pun accent pe beneficiile colectării separate ale deşeurilor pentru sănătate şi mediu. Sloganul campaniei, „Pentru sănătate şi un mediu mai curat, colectează deşeurile separat", însoțește cele 20.000 de broşuri, au fost  distribuite cetăţenilor în cadrul celor 35 de întâlniri publice preconizate. De asemenea, au fost  plasate 400 de postere în 35 de localităţi. Totodată, mesajul campaniei a fost  imprimat pe 40 de panouri stradale.

Consultanţii ADR „Habitat", organizaţie non-guvernamentală selectată prin concurs pentru a gestiona campania de comunicare, au ținut 70 de lecţii publice tematice pentru elevii a 35 de instituţii de învăţământ din cele trei raioane. Vor fi organizate trei concursuri tematice de desen pentru elevi.

Totodată, campania implică consultanţă pentru comitetele locale de cetăţeni, create pentru fiecare din cele 35 de localităţi implicate, care veghează asupra bunei desfăşurări a proiectului de gestionare a deşeurilor. Comitetele reprezintă grupuri de iniţiativă, care în mod voluntar se implică la mobilizarea comunităţii, pentru a colecta separat deşeurile şi pentru a achita punctual taxa pentru serviciul public.

Posterul campaniei (română) pentru Șoldănești și Rezina

Posterul campaniei (română) pentru Florești

Posterul campaniei (rusă) pentru Șoldănești și Rezina

  

Posterul campaniei (rusă) pentru Florești

Pliantul campaniei (română)

pagina 1 pentru Șoldănești și Rezina                       pentru Florești

 

pagina 2

 

Pliantul campaniei (rusă)

pagina 1 pentru Șoldănești și Rezina                       pentru Florești

 

pagina 2

Panou informativ pentru Șoldănești și Rezina

Panou informativ pentru Florești

Poster pentru concursul de desen

Accesorii promoționale

 

Teatru social

 

Pagina Facebook a campaniei

Calendarul de evenimente al campaniei

Data Evenimentul Locaţia
23 martie Training pentru asistenții locali de educație din Raioanele Șoldănești și Rezina  Şoldăneşti
30 martie Training pentru asistenții locali de educație din Raioanele Șoldănești și Rezina  Şoldăneşti
2 aprilie Training pentru asistenții locali de educație din Raionul Florești Florești
17-19 iulie Ateliere de lucru cu membri ai comitetelor locale de cetățeni din localități ale raionului Șoldănești Casa de cultură a orașului Șoldănești
28-30 iulie Ateliere de lucru cu membri ai comitetelor locale de cetățeni din localități ale raionului  Florești Consiliul raional Florești
1 septembrie Adunare publică Satul Șestaci, raionul Șoldănești
2 septembrie Atelier de lucru pentru directori de școli, profesori selectați și asistenți locali   Consiliul raional Șoldănești, Rezina
3 septembrie Atelier de lucru pentru directori de școli, profesori selectați și asistenți locali   Consiliul raional Florești
11 septembrie Adunare publică satul Fuzăuca, raionul Șoldănești
12 septembrie Adunare publică Satul Olișcani, raionul Șoldănești
14 septembrie Instruire în domeniul compostării Satul Parcani, raionul Șoldănești
14 septembrie Instruire în domeniul compostării Satul Șestaci, raionul Șoldănești
17 septembrie Adunare publică Satul Mihuleni, raionul Șoldănești
19 septembrie Instruire în domeniul compostării Satul Mihuleni, raionul Șoldănești
21 septembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Glinjeni, raionul Șoldănești
28 septembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Găuzeni, raionul Șoldănești
28 septembrie Ateliere de instruire cu membri ai comitetelor locale de cetățeni  Șoldănești
3 octombrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Salcia, raionul Șoldănești
20 octombrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Cușmirca, raionul Șoldănești
21 octombrie Adunare publică Satul Vadul Rașcov
21 octombrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Climăuții de Jos
6 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Lunga, raionul Florești
9 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești
10 noiembrie Conferinţa de presă privind desfăşurarea Campanie de sensibilizare şi informare, managementul deșeurilor solide Consiliul raional Florești
12 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Prajila, raionul Florești
12 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Orașul Mărculești, raionul Florești
13 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Mărculești, raionul Florești
13 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Băhrinești, raionul Florești
14 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Rădulenii Vechi, raionul Florești
14 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Gura Camencii, raionul Florești
20 noiembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Poiana, raionul Șoldănești
25 noiembrie Lansarea serviciului de management al deșeurilor solide pentru raioanele Șoldănești și Rezina Șoldănești
4 decembrie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Șoldănești, Casa de Cultură
14 ianuarie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Șipca, raionul Șoldănești
17 ianuarie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Răspopeni, raionul Șoldănești
6 februarie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Ghindești, raionul Florești
11 februarie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Varvareuca, raionul Florești
13 martie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Gura Camencii, raionul Florești
18 martie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Băhrinești, raionul Florești
30 martie Adunare publică. Instruire în domeniul compostării Satul Samașcani, raionul Șoldănești