Prima   »  Faza 1   »  Cooperare transfrontalieră

Cooperare transfrontalieră

»»  Dezvoltarea capacităţilor pentru cooperarea transfrontieră regională în Republica Moldova - contribuţia GIZ

 • Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea şi elaborarea propunerilor de proiecte;
 • Instruirea oferită prin intermediul ADR-urilor, în cooperare cu ONG-urile;
 • Asistenţă la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte pentru programele UE şi Fondul Național pentru Dezvoltare Regională;
 • Colaborarea pe termen mediu cu Academia de Administrare Publică prin încorporarea elementelor de instruire şi lecţiile învăţate într-un curriculum naţional;
 • Asistenţă Oficiului Antena pentru implementarea Programelor UE;
 • Sprijin în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Accesați aici mai multă informație despre parteneriatele de cooperare transfrontalieră din perioada 2007-2013.

Accesați aici mai multă informație despre programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020.

»»  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Scurt istoric

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km (ocupînd a cincea parte din suprafața UE) și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este vitală pentru Europa.  Bazinul dunărean beneficiază de o serie de avantaje care pot  permite dezvoltarea sa rapidă: poziția geografică (deschiderea către est); diversitatea culturală, etnică și naturală; surse importante de energie regenerabilă  (hidro, biomasă, eoliene și termale); avantajele care țin de mediu (floră și faună, resurse de apă, Delta Dunării).

Regiunea Dunării are un potenţial de creştere economică insuficient exploatat. Fiind parte a Coridorului pan-european de transport VII al UE, Dunărea reprezintă o cale navigabilă semnificativă, care face legătura, prin reţeaua Rin-Main-Dunăre, între portul Constanţa, centrele industriale din vestul Europei şi portul Rotterdam. Bazinul lărgit al Dunării cuprinde state şi regiuni care ar putea beneficia în viitor de accesul direct la Marea Neagră, iar importanţa conectării UE cu regiunea extinsă a Caucazului şi Asiei Centrale a fost deja consimţită prin Sinergia Mării Negre.

În acest context, ținînd cont și de inițiativa lansată de România  și Austria în 2008, Consiliul European (18-19 iunie 2009) a solicitat Comisiei Europene să facă demersurile necesare pentru adoptarea unei Strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării pînă la sfîrşitul anului 2010, urmînd modelul celei pentru Marea Baltică. În luna ianuarie 2010, Parlamentul European a supus dezbaterii întrebarea orală „Strategia europeană pentru regiunea Dunării", care a fost urmată de adoptarea unei rezoluţii în care membrii Parlamentului European solicită Comisiei Europene să lanseze această strategie, în urma unui proces de consultare, pînă la sfîrşitul anului 2010.

Deputaţii europeni au subliniat că Strategia UE pentru regiunea Dunării ar trebui să fie dezvoltată în următoarele domenii de cooperare inter-regională: protecţie şi dezvoltare socială; dezvoltare economică durabilă; infrastructura energetică şi de transport; protecţia mediului; cultură şi educaţie.

Ulterior, Comisia Europeană a lansat consultarea publică (februarie - iunie 2010) pe parcursul căreia au fost organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde. Rezultatul acestor consultări a constat în elaborarea de către Comisia Europeană şi prezentarea, în data de 8 decembrie 2010, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi a unui Plan de acţiune.

Acţiunile Guvernului RM pentru implementarea Strategiei:

Lista membrilor grupului interinstituţional de implementare a SUERD în Republica Moldova 

 • Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuţiei (propunerilor) Republicii Moldova la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în care a delimitat domeniile prioritare din strategie.
 • În luna noiembrie 2011, viceministrul Veaceslav Guţuţui a fost desemnat coordonatorul naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
 • La data de 1 decembrie 2011, Coordonatorul naţional al SUERD a convocat în şedinţă experţii naţionali pe priorităţile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării pentru a discuta despre evoluţia ţării noastre în cadrul SUERD şi despre potenţialele concepte de proiecte ce vor fi prezentate şi dezvoltate împreună cu alte state din regiune (I şedinţă comună).
 • La data de 12 decembrie 2011 a fost organizată o şedinţă plenară în cadrul vizitei de lucru a delegaţiei române, conduse de Coordonatorul Naţional al României pe Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Viorel Ardeleanu. Partea română a prezentat experienţa sa în identificarea, iniţierea şi elaborarea proiectelor în cadrul SUERD (a II-a şedinţă comună).
 • În perioada 30 ianuarie - 01 februarie 2012, delegaţia Republicii Moldova condusă de dl Veaceslav Guţuţui, viceministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a participat la o vizită de lucru în România (Bucureşti), în cadrul la cea de a doua Reuniune a punctelor naţionale de contact şi a coordonatorilor pe domeniile prioritare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
 • A fost semnat Acordul de parteneriat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), în baza acestuia, membrii Consiliului prezenţi la întîlnirile Grupurilor de coordonare vor reprezenta şi Republica Moldova în calitate de observatori, fără drept de vot dar cu responsabilitatea de a aduce la cunoştinţă în timp util toate informaţiile care vizează interesul Republicii Moldova.
 • La data de 4 mai 2012 a avut loc şedinţa experţilor naţionali pe domeniile prioritare a SUERD la care a fost prezentată informaţia privind Strategia, responsabilităţile experţilor pe domeniile prioritare şi a coordonatorului naţional, s-a discutat participarea Republicii Moldova la activităţile şi evenimentele din cadrul SUERD (a III-a şedinţă comună). De asemenea, a fost iniţiat procesul de elaborare a planului de acţiuni naţional privitor la implementarea SUERD în Republica Moldova, fiind prezentat conceptul structurii operaţionale a SUERD în Republica Moldova.
 • La 29 mai 2012 a avut loc şedinţa experţilor naţionali pe domeniile prioritare a SUERD cu secretarul Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene din România. În cadrul întrevederii s-a discutat despre importanţă parteneriatelor strategice, comunicarea în contextul SUERD şi experienţa României şi a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene în implementarea Strategiei.
 • La 4 iunie 2012 a avut loc sesiunea de informare cu privire la oportunităţile oferite de SUERD cu participarea reprezentanţilor Agenţiilor de Dezvoltare Regională Sud, Centru şi Nord. În cadrul întrevederii s-a discutat despre activităţile ce urmează a fi întreprinse de Agenţiile de Dezvoltare Regională cu ocazia Zilei Dunării.
 • La 7 iunie 2012 a avut loc şedinţa experţilor pe domeniile prioritare a SUERD. În cadrul şedinţei s-a discutat despre elaborarea planului de acţiuni privind implementarea SUERD în Republica Moldova, despre organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Dunării, au avut loc discuţii privitor la îmbunătăţirea procesului de comunicare şi asigurare a vizibilităţii acţiunilor în cadrul SUERD, precum şi despre crearea grupurilor de lucru la nivel de instituţii implicare în procesul de transpunere în practică a prevederilor SUERD.
 • De asemenea, la 7 iunie a avut loc întrevederea cu E.S. DR. Anita Orban Ambasadoarea la Nivel Înalt pe Securitatea Energetică a Ministerului Afacerilor Externe a Ungariei, coordonator, la nivel de macro-regiunea a SUERD, pentru încurajarea energiilor mai durabile. Scopul întrevederii a fost de a discuta despre securitatea energetică a Republicii Moldova şi de a identifica acţiunile prioritare din domeniul energetic în cadrul SUERD.
 • La data de 29 iunie au fost organizate evenimente cu ocazia Zilei Dunării.

În acest sens:

Agenţia de Dezvoltare Sud în perioada 21 - 26 iunie 2012 a desfăşurat o campanie de informare privitor la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la Ştefan-Vodă, Cahul şi Cimişlia cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale din regiunea de Sud.

Agenţia de Dezvoltare Centru a organizat la data de 22 iunie 2012 o masa rotundă cu genericul "Strategiile şi programele de cooperare teritorială europeană - noi perspective de dezvoltare regională". Evenimentul a avut loc în satul Costeşti, raionul Ialoveni cu participarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi actorilor din regiunea Centru.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a organizat la data de 29 iunie 2012 în municipiul Bălţi o masă rotundă dedicată Zilei Dunării cu participarea actorilor din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

 • La data de 2 iulie a avut loc şedinţa subgrupului de lucru instituţional de la Agenţia Turismului. În cadrul şedinţei s-a discutat despre vizita reprezentanţilor de la Organizaţia Mondială a Turismului, cooperarea cu societatea civilă şi mediul de afaceri, şi implementarea SUERD pe domeniul prioritar „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni".

Acceseează documente utile legate de SUERD:

Prezentarea SUERD

Îndrumar pentru Reprezentații Instituţiilor Delegaţi pentru Coordonarea Domeniilor Prioritare

»»  Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Programul Operational Comun defineşte contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe priorităţi, organismele de implementare şi procedurile Programului. A fost elaborat în comun de cele trei ţări partenere în program şi transmis în data de 10 martie 2008 către  Comisia Europeană pentru negocieri în vederea adoptării. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 a fost aprobat de către Comisia Europeana în data de 29 iulie 2008.

1. ARIA DE COOPERARE

a. România, judeţele: Botoşani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui
b. Republica Moldova: întreg teritoriul.
c. Ucraina, oblasturile: Odessa si Cernăuţi

Regiuni adiacente:
a. Pentru România: judeţul Brăila
b. Pentru Ucraina: oblasturile Ivano-Frankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska şi 12 raioane ale oblastului Thermopilska


2. BUGETUL PROGRAMULUI: UNIC PENTRU PROGRAM / 7 ANI

Buget total*
ENPI+co-finanţare naţională
 
  Din care
 ENPI  Co-finanţarea naţională
 TOTAL
 137,4 mil. Euro
 126 mil. Euro  11,4 mil Euro

 

 

 

 

3. OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL AL PROGRAMULUI

Programul îşi propune ca in contextul unor graniţe sigure, să stimuleze potenţialul de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele părţi ale graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale şi a mediului înconjurător.

4. PRIORITĂŢILE ŞI MĂSURILE PROGRAMULUI

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră:

 • Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane şi rurale,
 • Iniţiative de cooperare în domeniul transportului şi reţelelor de energie


Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă prin:

 • Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă
 • Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor,

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor de la om-la-om prin:

 • Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităţi locale
 • Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei 


Asistenţă tehnică
Această componentă orizontală va asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea resurselor, în
concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului

Alocare financiară/ priorităţi

Distribuirea bugetelor totale eligibile
Finanţarea totală eligibilă
(mil Euro)
Finanţarea ENPI
(mil. Euro)
Co-finanţarea naţională
(mil. Euro)
Prioritatea 1. Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră 62,7 57 5,7
Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 49,5 45 4,5
Prioritatea 3: Promovarea activităţilor de la om-la-om 13,2 12 1,2
Asistenţă tehnică 12 12 0
TOTAL 137,4 126 11,4


5. MODUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

Acordare de finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice (Licitaţii) de propuneri de proiecte.

6. REZULTATELE OPERAŢIILOR FINANŢATE DIN PROGRAM

Infrastructura economicã/socialã, lucrări de protecţia mediului, seminarii, traininguri, conferinţe, promovarea turismului,etc.

7. BENEFICIARI ELIGIBILI

Autorităţi locale şi regionale

 • ONG-uri,
 • Asociaţii şi organizaţii reprezentative
 • Universităţi, institute de cercetare, organizaţii educaţionale/de instruire


8. PROIECTE ELIGIBILE


Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare, la propunerea Autorităţii Comune de Management (MDLPL, România). 
În cadrul procesului de selecţie se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:

 • existenţa unui partener de partea cealaltă a graniţei*
 • capacitate administrativă,
 • capacitate tehnică
 • capacitate financiară.


*Cel puţin un partener trebuie sã fie român şi un partener să provină din Ucraina si/sau Republica Moldova. Nu se acceptă proiecte doar între parteneri din Ucraina şi Republica Moldova. Aplicantul principal (lead partner-ul) şi partenerii trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a programului.

 

Cadrul legal 

Regulamentul (CE) Nr.1638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 octombrie 2006, privind stabilirea prevederilor generale ale Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 951/2007 din 9 August 2007, privind regulile de implementare pentru programele de cooperare transfrontaliera finantate prin Regulamentul (CE) Nr. 1638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind stabilirea prevederilor generale ale Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat

Corrigendum la Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 951/2007

 

Programul operational comun

Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Decizia CE

 

Documente privind implementarea

Planul Anual de Informare şi Comunicare (2009)

Planul Anual de Informare şi Comunicare (2010)  

Planul Anual de Informare şi Comunicare (2011)

Planul Anual de Informare şi Comunicare (2012)

Legislaţia privind achiziţiile publice aplicabile în cazul programelor de cooperare transfrontalieră

Ordinul privind categoriile de cheltuieli eligibile pentru beneficiarii din România (Document aplicabil beneficiarilor şi partenerilor din România)

Planul Anual pentru Granturi al Autorităţii Comune de Management pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 pentru anul 2009

Planul Anual pentru Granturi al Autorităţii Comune de Management pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 pentru anul 2010

Addendum Nr 1 la Planul Anual pentru Granturi  2010

Planul Anual pentru Granturi pentru anul 2011

 

Decizii ale Comitetului Comun de Monitorizare

Rezumatul Deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare în şedinţa din 17 Decembrie 2008

Rezumatul Deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare în şedinţa din data de 25 iunie 2010

Rezumatul Deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare în şedinţa din 7-8 iunie 2011

 

Documente utile pentru contractarea proiectelor

 Ghidul Beneficiarului de Grant

 Declaraţia de Parteneriat

 Declaraţia Beneficiarului

»»  Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

1. ARIA DE COOPERARE


a. România: Regiunea Sud-Est 
b. Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen 
c. Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki 
d. Turcia: Istanbul, Tekirda, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon 
e. Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica Adygea 
f. Ucraina: Odesa, Mykolaiv, Kherson, Sevastopol, Zaporoshye şi Donetsk
    Oblast, Republica Crimeea, Sevastopol 
g. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan: întreg teritoriul.    

 

2. BUGETUL PROGRAMULUI 

Bugetul total al programului este de 18.862.000 EURO (17.035.000 EURO ENPI si 1.557.000 EURO co-finanţare naţionala). Alocarea indicativă a fondurilor IPA pentru finanţarea participării Turciei la program este de 1,000,000 Euro pe an pentru perioada 2007 - 2009 (alocarea va fi confirmată printr-o decizie financiară anuală). Fondurile sunt asigurate prin Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI), instrument care sprijină implementarea Politicii Europene de Vecinătate în tările partenere. Statele participante în program trebuie să asigure 10% din finanţare, la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat si buget beneficiari). 


3. OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL AL PROGRAMULUI
 

Obiectivul global al programului este de a sprijini dezvoltarea economica si socială susţinută în regiunile din bazinul Mării Negre, bazată pe parteneriate regionale solide si strânsă cooperare.Priorităţile programului se concentrează pe nevoile, identificate în comun de către statele partenere, având prin urmare un impact transfrontalier. Prin acest program se vor finanţa acţiuni din domeniul promovării activităţilor economice, protecţiei mediului, seminarii, cursuri de formare, conferinţe, workshop-uri, crearea de reţele pentru promovarea turismului (networks) etc. 

4. MODUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI 

Acordare de finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice (Licitaţii) de propuneri de proiecte.

5. BENEFICIARI ELIGIBILI 

Programul se adresează autorităţilor publice locale si regionale, agenţiilor de dezvoltare, mediu si turism, camerelor de comerţ, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ si culturale. 

6. PROIECTE ELIGIBILE 

Toate proiectele se bazează pe parteneriate transfrontaliere, cu parteneri din statele membre şi partenere ale UE. Aplicantul trebuie să aibă sediul în una din ariile eligibile ale programului. Fiecare partener implementează o parte din activităţile proiectului comun pe teritoriul statului său. Proiectele trebuie să aibă o valoare minimă de 50.000 EURO. 

Documente şi publicaţii în cadrul programului

 

»»  Programul de Cooperarea Transnaţional pentru Europa de Sud-Est 2007-2013

1. INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria de cooperare  

 • trei State membre vechi: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
 • cinci State membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
 • un Stat candidat: Croaţia;
 • un Stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarate negocierile: Fosta Republică Iugoslavă aMacedoniei;
 • patru state potenţial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia;
 • două state cu care UE are relaţii speciale: Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Bugetul programului 

Bugetul FEDR - unic pentru 8 state membre / 7 ani (in mil. Euro)

 Buget total FEDR + confinanţare naţională   Din care
 FEDR  Confinanţare naţională
 TOTAL  245.111,97  206.691.645  38.420.329

 


  


Bugetul IPA (in mil. Euro):

Stat/An 2007 2008 2009
Albania, Bosnia şi Hertegovina 0,2 0,2 0,2
Croaţia 0,4 0,4 0,4
Macedonia 0,5 0,5 0,5
Serbia 1,114 0,589 0,764
Muntenegru 0,67 0,76 0,84

 


Bugetul IEPV 

Proiectele depuse de partenerii din Republica Moldova şi regiunile eligibile din Ucraina vor fi finanţate în cadrul programului Interregional IEPV (buget comun - 2 mil. Euro ),care urmează a fi aprobat în scurt timp de către Comisia Europeană. Pentru a nu exclude participarea partenerilor din Moldova şi Ucraina la licitaţia curentă, activităţile partenerilor în cauză vor fi acoperite din fondurile FERD, în valoare de 10% din contribuţia Comisiei Europene pentru program.  

2. STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

Obiectivul strategic general al programului
Crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţă strategică în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.

Axa prioritară 1 Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului
1. dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice;
2. dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;
3. îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare.
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea accesibilităţii
1. îmbunătăţirea coordonării in promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport;
2. dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale";
3. îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale.
Axa prioritară 2 Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător
1. îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaţii; 
2. îmbunătăţirea prevenirii riscurilor de tehnologice şi de mediu;
3. promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate;
4. promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor.
Axa prioritară 4 Dezvoltare sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial
1. abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări;
2. promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora;
3. promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare.
Axa prioritară 5 Asistenţă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii

Alocare financiară/ axe prioritare

Distribuirea bugetelor totale eligibile

Finanţare totală eligibilă (în EURO) Finanţare FEDR (în EURO) Finanţare naţională (în EURO)
Axa 1 - Sprijinirea inovarii şi antreprenoriatului 51.824.891 44.051.157 7.773.734
Axa 2 - Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător 63.223.327 53.739.828 9.483.499
Axa 3 - Îmbunătăţirea accesibilităţii 64.895.099 55.160.834 9.734.265
Axa 4 - Dezvoltare sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial 48.633.328 41.338.329 7.294.999
Axa 5 - Asistenţă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii 16.535.329 12.401.497 4.133.832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MODUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

Acordare de finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul Cererilor (licitaţiilor) de propuneri de proiecte. 

Rezultatele operaţiilor finanţate din program

Proiecte pilot, studii de oportunitate, analize tematice, studii de prognoză şi de tendinţe (enumerarea nu este exhaustivă)

Proiecte eligibile

Criteriile generale şi specifice de selecţie pentru studii/acţiuni sunt diferite, în funcţie de priorităţi, şi sunt stabilite/aprobate de Comitetul de Monitorizare. 

Criteriile minimale de selecţie:

 • relevanţa temei proiectului propus;
 • rezultatele şi impactul previzionat sunt concrete;
 • calitatea parteneriatului creat pentru implementarea proiectului;
 • eficienţa cost-beneficiu în sensul resurselor mobilizate pentru implementarea proiectului (resurse financiare, umane, naturale şi culturale);
 • număr de parteneri: din minim 3 state partenere din care minim unu este stat membru.

Durata indicativă a unui proiect: 24 luni.

Valoarea medie indicativă a unui proiect:
 1,8 milioane euro.

»»  Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Programul de cooperare transfrontalieră „Bazinul Mării Negre 2014-2020" este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentului European de Vecinătate (IEV).

Ca urmare a procesului de analiză și consultare, programul „Bazinul Mării Negre" se va concentra asupra a două obiective tematice, contribuind la două obiective strategice generale, astfel cum sunt definite în documentul de programare:

 • Obiectivul tematic 1. Afaceri și dezvoltarea ÎMM-urilor, contribuind la obiectivul strategic general de cooperare transfrontalieră.

        A. Promovarea dezvoltării economice și sociale în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune

 • Obiectivul tematic 6. Protecția mediului, precum și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, contribuind la obiectivul strategic general de cooperare transfrontalieră

B. Abordarea provocărilor comune în domeniul mediului, sănătății publice, siguranței și securității

Obiectivele și prioritățile Programului de Cooperare Transfrontalieră Bazinul Mării Negre 2014-2020

Obiectiv general

Obiective specifice

Priorități

Finanțare UE IEV

Îmbunătățirea bunăstării oamenilor din regiunile bazinului Mării Negre prin intermediul creșterii durabile și protecției comune a mediului

1.     Promovarea business-ului și antreprenoriatului în cadrul bazinului Mării Negre

1.1 Promovarea comună a business-ului și antreprenoriatului în domeniului turismului și culturii

 

 

25.34 mln EUR

1.2 Creșterea oportunităților de comerț transfrontalier și modernizarea sectorului agricol, precum și a sectoarelor conexe

2.     Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor maritime în cadrul bazinului Mării Negre

2.1 Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului

 

 

18.80 mln EUR

2.2 Promovarea în comun a acțiunilor de conștientizare pentru a reduce deșeurile marine și din râuri

Un număr de elemente importante pentru cooperare transfrontalieră de succes, susținută și favorabilă incluziunii, vor fi sprijinite ca subiecte orizontale sau modalități care urmează a fi implementate în oricare dintre priorități. Acestea includ:

 • Așa-numitele acțiuni "de la om la om"
 • Promovarea bunei guvernări la nivel local și regional
 • Promovarea integrării / coordonării regionale
 • Utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor relevante
 • Promovarea egalității de gen, precum și oportunităților pentru tineri.

Pentru a-și atinge obiectivele, programul va acorda granturi pentru proiectele de cooperare transfrontalieră selectate prin apel de propuneri. Se așteaptă ca cele două apeluri de propuneri să fie lansate pe durata programului, în 2016 și 2018. Dimensiunea financiară recomandată pentru proiecte va fi definită ulterior în apelurile de propuneri.

Aria eligibilă a Programului Bazinul Mării Negre:

 • România: Sud-Est
 • Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
 • Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
 • Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) and TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
 • Federația Rusă: Regiunea Rostov, Ținutul Krasnodar, Republica Adîgheia
 • Ucraina: Odessa, Mîkolaiiv, Herson, Regiunea Zaporojia și Donețk, Republica Crimea, Sevastopol
 • Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan: întreg teritoriul țării

»»  Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanţa Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

Aria programului este constituită din:

România: Judeţele: Botosani, Iasi, Vaslui, Galați

Moldova: intreg teritoriul

Alocarea financiară a Uniunii Europene la program este de 81 mil EUR.

Cofinanţarea minimă pe care trebuie să o asigure cele două ţări este de 10% din valoarea contribuţiei UE.

Procesul de elaborare a Programului Operaţional Comun România-Ucraina este în curs de desfăşurare. Au fost constituite organisme comune care au rolul de a identifica priorităţile comune de dezvoltare ale celor două ţări în zona de frontieră, precum şi lista proiectelor mari de infrastructură care urmează să fie anexată programului.

»»  Programul Dunărean pentru Cooperare Transnațională 2014-2020

În decembrie 2012, Comisia Europeană a propus crearea unui nou program de cooperare transnațională pentru perioada 2014-2020. Programul Dunărean pentru Cooperare Transnațională, finanțat din Instrumentul European de Vecinătate.

Programul va susține proiecte de dezvoltare cu impact transnațional, având ca obiective tematice următoarele domenii: cercetare, dezvoltarea tehnologiilor, inovare, protecția mediului, eficiența utilizării resurselor, promovarea transportului și infrastructurii durabile, sporirea capacităților instituționale și administrare publice eficientă.

Aria de implementare a programului: Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania (regiunile Baden-Württemberg și Bavaria), Ungaria, Republica Moldova, Montenegro, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina (nu cu întreg teritoriul).

»»  Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finanțat în cadrul Parteneriatului Estic

Programele de Cooperare Teritorială ale Parteneriatului Estic se vor axa în mare măsură pe experiența programelor de cooperare transfrontalieră implementate de-a lungul frontierelor externe ale UE în ceea ce privește concentrarea pe necesitățile de dezvoltarea locală, precum și acoperirea tematică.

Aria eligibilă a Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina:

 • Republica Moldova: întreg teritoriul țării
 • Ucraina: Vinnița, Cernăuți, regiunea Odesa

Obiectivul general al programului de cooperare teritorială Republica Moldova - Ucraina este de a consolida contactele transfrontaliere între autoritățile locale, comunități și organizațiile societății civile pentru a contribui la elaborarea soluțiilor pentru provocările de dezvoltare socială și economică comune.

Acoperire tematică: Obiective operaționale

Programul de cooperare teritorială Republica Moldova - Ucraina se adresează necesităților de dezvoltare locală, care au fost specificate în programul operațional comun. Acesta susține proiecte transfrontaliere de scară mică între partenerii locali și se concentrează pe următoarele trei obiective operaționale și problemele prioritare conexe:

Obiective operaționale

Priorități

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale

 

Promovarea unor legături mai strânse de afaceri pe ambele părți a frontierei

Diversificarea surselor de venit și dezvoltarea oportunităților de angajare alternative în zonele rurale

Abordarea provocărilor comune

 

Rezolvarea problemelor transfrontaliere de mediu, ameliorarea gradului de pregătire în caz de urgență

Cultură, educație și sport

Promovarea diversității multiculturale și integrității sociale a minorităților etnice din ambele părți a frontierii

Facilitarea legăturilor "de la om la om" în sfera socială, culturală, educațională și sportivă, cu accent pe problemele tineretului

Valoarea granturilor

 • Valoare minimală: 60.000 EUR
 • Valoare maximală: 300.000.00 EUR

Se preconizează ca apelul de propuneri să fie lansat până la sfârșitul lunii aprilie 2015.