Prima   »  Suport German pentru Investiţii

Suport German pentru Investiţii

Suportul German pentru Investiţii susţine măsurile proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale ale Republicii Moldova". Fondul promovează de asemenea şi implementarea altor măsuri-pilot, cum ar fi susţinerea proiectelor-pilot deja existente.

Domeniile tematice prioritare ale proiectului sunt;

  • asigurarea cu apă şi canalizare;
  • gestionarea deşeurilor;
  • eficienţa energetică a clădirilor publice. 

Suportul German pentru Investiţii va contribui în mod considerabil la dezvoltarea regională şi implică un potenţial considerabil. Prin promovarea unui proces transparent, se sprijină pregătirea esenţială pentru sprijinul bugetar din partea UE şi se măreşte astfel atractivitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi a Agenţiilor de Dezvoltare Regională pentru alţi donatori. Prin intermediul măsurilor fondului, sunt mărite efectiv capacităţile de absorbţie ai partenerilor din Republica Moldova.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională aferente administrează efectiv Suportul German pentru Investiţii. 

»»  Abordarea metodică

Suportul German pentru Investiţii este conceptual, organizatoric şi în ceea ce priveşte  personalul strâns legat de proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în RM", aşa că toate activităţile vor fi consultate şi susţinute în mod exclusiv de angajaţii săi.  Proiectul constă din două domenii de intervenţie: „Modernizarea serviciilor publice locale în RM" şi „Planificarea și programare regională". Fondul de suport promovează scopul principal al proiectului şi va fi utilizat astfel la finanţarea măsurilor în cadrul ambelor domenii de intervenţie. 

Corespunzător domeniilor de investiţii ale proiectului în curs „Modernizarea serviciilor publice locale în RM", Fondul pune la dispoziţie în mod exclusiv mijloace pentru investiţii doar în domeniile asigurarea cu apă, canalizare, gestionarea deşeurilor, precum şi eficienţa energetică a clădirilor publice.

Din 2010, drept bază pentru identificarea proiectului serveşte procesul legal de planificare regională. În acest sens, reprezentanţii localităţilor, raioanelor, organizaţiilor societăţii civile, precum şi a companiilor locale stabilesc în cadrul organelor în care ele sunt reprezentate în mod egal, priorităţile de dezvoltare respective. În cadrul unei proceduri de selecţie a propunerilor de proiecte efectuate periodic, localităţile din Republica Moldova sunt invitate să depună propuneri de proiect pentru măsuri investiţionale pentru îmbunătăţirea serviciilor publice locale. Alte domenii investiţionale sunt promovarea economică, precum şi măsurile de protecţie ale mediului ambiant. 

Agenţiile de Dezvoltare Regională vor evalua în cadrul unei proceduri transparente propunerile de proiect, în baza unui catalog de criterii stabilit. În baza acestora, Agenţiile de  Dezvoltare Regională, supuse Ministerului, vor organiza un concurs pentru măsurile investiţionale pentru îmbunătăţirea serviciilor publice locale. Procesul de luare a deciziilor cu privire la investiţiile din proiect se bazează în mare parte pe procedura schiţată mai sus.  

Măsurile investiţionale vor fi selectate de către un organ alcătuit din personal calificat al instituţiei responsabile de implementare, al Agenţiilor de Dezvoltare Regională, precum şi al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" asigură,  prin asistență tehnică şi administrativă, că pregătirile şi implementarea proceselor de selecţie de către cele trei agenţii corespund normelor legale și de profesionalism. Pe lângă aceasta, Consiliile Regionale pentru Dezvoltare sunt responsabile de verificarea implementării  măsurilor (proiectelor) identificate în comun, pentru a îmbunătăţi transparenţa şi responsabilitatea în cadrul măsurilor investiţionale. Aceste mecanisme au fost utilizate deja pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, existent din 2010, care este finanţat din bugetul de Stat al Moldovei. În cadrul implementării proiectelor, localităţile sunt susţinute de Agenţiile de Dezvoltare Regională şi de experţii proiectului GIZ. 

Datorită existenţei Fondului Naţional de Dezvoltare Regională, finanţat din mijloace bugetare ale RM, se poate asigura în mod transparent şi fără mari cheltuieli tranzacţionale controlul prestării de servicii de către parteneri. Pe lângă aceasta, utilizarea mijloacelor investiţionale ale Fondului se verifică de comisia parlamentară responsabilă de descentralizare şi dezvoltare regională, măsurile de control ale căruia sunt susţinute de către proiectul GIZ. 

»»  Lista proiectelor selectate pentru a beneficia de finanţare din cadrul Suportului German pentru Investiţii, 2014-2015

Lista proiectelor selectate pentru a beneficia de finanţare din cadrul Suportului German pentru Investiţii, 2014-2015

Criterii de selectare:

  • extinderea proiectelor-pilot GIZ;
  • proiectele au fost depuse în apelurile de propuneri pentru Fondul Național pentru Dezvoltare Regională;
  • proiecte de eficienţă energetică, domeniu ce a fost inclus ca prioritate în noua Strategie Naţională de Dezvoltare Regională.

Proiect

Suma finanţării, euro

Descrierea proiectului

Achiziţionarea vehiculelor pentru prestatorul de servicii „Apă-Canal" Costeşti

 

 

97.000

 

Beneficiar: Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" Costeşti

Implementarea prezentului proiect va duce la o exploatare eficientă a mijloacelor fixe construite în cadrul proiectelor "Construcţia sistemului de canalizare în satul Duruitoarea Veche" și „Reconstructia și modernizarea staţiei de epurare din or. Costeşti, raionul Râșcani"

Dotarea întreprinderii cu maşini şi utilaje va permite reducerea timpului de lichidare a avariilor, dispariţia necesităţii de a arenda utilaje de la alţi agenţi economici şi la o întreţinere şi exploatare eficientă a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate. La fel, întreprinderea, deţinând astfel de utilaje, va putea presta servicii către terţi, prin aceasta mărindu-şi veniturile.

Construcţia sistemului de canalizare în satul Duruitoarea Veche, raionul Râșcani

123.000

Beneficiar: s. Duruitoarea Veche, Primăria or. Costeşti, raionul Râşcani

Proiectul de execuție prevede construcția rețelei exterioare de canalizare gravitațională, cu racordarea consumatorilor. De asemenea, este preconizată construcția a 2 stații de pompare.

Apele uzate vor fi evacuate spre stația de epurare prevăzută în proiectul de execuție „Reconstrucția și modernizarea staţiei de epurare din or. Costeşti, raionul Râșcani".

Reconstructia și modernizarea staţiei de epurare din or. Costeşti, raionul Râșcani

298.000

Beneficiar: Primăria or. Costeşti, raionul Râşcani

În or. Costești, ca rezultat al neexploatării îndelungate a staţiei de epurare existente, s-a creat o situaţie alarmantă privind calitatea epurării apelor uzate, ceea ce a constituit motiv pentru reconstrucția și modernizarea stației de epurare.

Proiectul de execuție prevede construcția stației de epurare tip M.B.B.R. de capacitatea 300 m³/zi, cu două module de epurare biologică a câte 150 m³/zi fiecare.

Proiectul de execuție va fi desfășurat în 2 etape, și anume: montarea unui modul de epurare biologică de 150m³/zi din inox, cu extinderea ulterioară până la 300 m³/zi.

Construcția sistemului de canalizare în satul Roşu

720.000 

Beneficiar: Primaria s. Roșu, raionul Cahul

Proiectul de execuție prevede construcția rețelei exterioare de canalizare gravitațională pentru patru zone de canalizare, cu racordarea consumatorilor. Apele uzate de la consumatori se vor acumula în bazinele de recepție a staţiilor de pompare proiectate SPC-1, SPC-2, SPC-3, SPC-4, prin intermediul cărora vor fi transportate în sistemul de canalizare orășenesc și apoi spre stația de epurare a or. Cahul.

Construcţia porțiunii Iargara a apeductului central Leova

2.488.548 

Beneficiar: Consiliul Raional Leova

Proiectul de execuție este prevăzut în 2 etape.

În Etapa I se va construi priza de apă din r. Prut în zona celei deja existente, stațiilor de pompare SP-1, SP-2 si SP-3, două rezervoare de apa potabilă de capacitatea 700m3, fiecare pe platforma staţiei de pompare SP-3, aducțiunea de la stația de pompare SP-1 până la stația de pompare SP-2 și aducțiunea de la staţia de pompare SP-2 până la staţia de pompare SP-3. De asemenea, este prevăzută reparaţia capitală a staţiei de filtrare existente din or. Leova, reparaţia și consolidarea barajului din zona prizei de apă, construcţia drumului de acces către priza de apă și staţia de pompare SP-3.

În Etapa II se prevede construcţia staţiei de pompare SP-4, aducţiunea de la staţia de pompare SP-3 până la staţia de pompare SP-4 și aducţiunea de la staţia de pompare SP-4 până la rezervorul de apă potabilă din or. Iargara.

De recomandările studiilor de fezabilitate depinde derularea lucrărilor planificate.

Reabilitarea staţiei de tratare a apei din Cahul

445.000

Beneficiar: Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" Cahul

Proiectul de execuție prevede construcția/reabilitarea, darea în exploatare și întreținerea instalațiilor selectate din clădirile stației de tratare a apei potabile din or. Cahul, și anume: reparația decantoarelor orizontale de sedimentare, schimbarea conductelor tehnologice și a vanelor de reținere, reparația filtrelor rapide, reparația clădirii administrative, laboratorului, depozitului pentru reagenți și a camerei de filtrare, inclusiv subsolul, efectuarea lucrărilor minore de îmbunatățire a condițiilor de securitate în camera de clorinare și a sistemului de dozare a clorului.

Extinderea sistemului de canalizare în or. Costeşti

334.452

Beneficiar: Primăria or. Costesti, raionul Râșcani

Proiectul de execuție prevede extinderea rețelei exterioare de canalizare gravitațională în sectorul particular al or. Costești.

Apele uzate de la consumatori vor fi evacuate și transportate spre staţia de pompare proiectată, de unde ulterior vor fi pompare în reţeaua exterioară de canalizare existenta.

Proiectul de execuţie nu prevede racordarea consumatorilor la reţeaua exterioară de canalizare proiectată.

Îmbunătățirea eficientei energetice la spitalul regional Nisporeni

1.244.709 

Beneficiar: Consiliul Raional Nisporeni, spitalul raional Nisporeni

Proiectul prevede reabilitarea termică a clădirii blocului chirurgical (clădire cu 5 etaje și anexă cu un nivel) a spitalului raional Nisporeni, care include lucrări de izolare termică a anvelopei clădirii (pereți, balcoane, acoperiș, subsol, etc.) și înlocuirea geamurilor existente cu geamuri noi eficiente energetic.

Implementarea proiectului va duce la reducerea consumului de energie în clădire, respectiv a cheltuielilor pentru energie și în același timp va contribui la asigurarea confortului pacienților în interiorul spitalului.

Îmbunătățirea eficientei energetice la spitalului regional Orhei

571.491

Beneficiar: Consiliul Raional Orhei, spitalul raional Orhei

Proiectul prevede reabilitarea termică a clădirilor secției de maternitate prin izolarea termică a anvelopei clădirilor (fundament și etaj tehnic). În proiect este inclusă de asemenea renovarea rețelelor termice, instalarea punctelor termice individuale dar și renovarea centralei termice nr. 2. La fel, este prevăzută instalarea unui sistem de colectoare solare pentru producere apei calde menajere în blocul chirurgical, unde există aproximativ 100 de paturi.

Implementarea proiectului va duce la reducerea consumului de energie în clădirile spitalului, respectiv a cheltuielilor pentru energie și în același timp va contribui la asigurarea confortului pacienților în interiorul spitalului.

TOTAL   6.322.200 Euro