<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 01.04.2020 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2020 http://www.serviciilocale.md/ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1692&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-Achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-pentru-implementarea-proiectului-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-in-or-Drochia/ 04.03.2020 16:43 ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1691&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-Achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-pentru-implementarea-proiectului-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-in-or-Edinet/ 04.03.2020 16:42 ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1690&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-Achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-pentru-implementarea-proiectului-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-in-or-Faleti/ 04.03.2020 16:41 ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1689&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-privind-achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-in-cadrul-proiectului-Extinderea-sistemului-de-canalizare-in-orasul-Leova-Constructia-statiei-de-pompare-a-apelor-uzate-in-orasul-Leova/ 04.03.2020 15:59 ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1688&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-privind-achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-in-cadrul-proiectului-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-a-localitatilor-Iargara-Filipeni-Romanovca-i-Cupcui-din-raionul-Leova/ 04.03.2020 15:57 ANUNȚ DE INTENȚII NR.3 din 04.03.2020 Lucrări de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII NR.3 din 04.03.2020 Lucrări de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1687&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-NR3-din-04032020-Lucrari-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-oraul-Calarai-Republica-Moldova/ 04.03.2020 15:55 ANUNȚ DE INTENȚII NR.2 din 04.03.2020 Lucrări de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Ungheni, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII NR.2 din 04.03.2020 Lucrări de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Ungheni, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1686&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-NR2-din-04032020-Lucrari-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-Municipiul-Ungheni-Republica-Moldova/ 04.03.2020 15:53 ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic „Alexei Mateevici”, Orașul Șoldănești, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic „Alexei Mateevici”, Orașul Șoldănești, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1685&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-din-24022020-Lucrari-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-teoretic-Alexei-Mateevici-Oraul-oldaneti-Republica-Moldova/ 24.02.2020 17:41 ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic Holercani, Satul Holercani, raionul Dubăsari, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului teoretic Holercani, Satul Holercani, raionul Dubăsari, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1684&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-din-24022020-Lucrari-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-teoretic-Holercani-Satul-Holercani-raionul-Dubasari-Republica-Moldova/ 24.02.2020 17:36 ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceului teoretic „Ion Vatamanu" Orașul Strășeni, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceului teoretic „Ion Vatamanu" Orașul Strășeni, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1683&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-din-24022020-Lucrari-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-liceului-teoretic-Ion-Vatamanu-Oraul-Straeni-Republica-Moldova/ 24.02.2020 17:32 ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" Municipiul Ungheni, Republica Moldova <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII din 24.02.2020. Lucrări de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" Municipiul Ungheni, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1682&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENII-din-24022020-Lucrari-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Mihai-Eminescu-Municipiul-Ungheni-Republica-Moldova/ 24.02.2020 17:30 ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» din mun. Bălți” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» din mun. Bălți” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1681&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-Achizitionarea-lucrarilor-pentru-implementarea-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-cladirii-Liceului-teoretic-Dimitrie-Cantemir-din-mun-Balti/ Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8. Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com. Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir" din mun. Bălți”]]> 24.02.2020 14:28 ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni, raionul Sângerei” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni, raionul Sângerei” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1680&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-Achizitionarea-lucrarilor-pentru-implementarea-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-cladirii-gimnaziului-Iurie-Boghiu-din-satul-Flamanzeni-raionul-Sangerei/ Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8. Persoana de contact, numărul de telefon / e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com. ]]> 24.02.2020 14:25 ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului ”Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului ”Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1679&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-privind-achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-cladirii-Liceului-Teoretic-Matei-Basarab-din-oraul-Basarabeasca/ Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Adresa: Republica Moldova, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr. 12. Persoana de contact, numărul de telefon / e-mail: Cristina Dogoteri; tel.: (+373) 241 2-62-86; e-mail: cristina.dogoteri@adrsud.md]]> 24.02.2020 14:15 ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova" <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova" // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1678&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/ANUN-DE-INTENIE-privind-achizitionarea-lucrarilor-i-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-in-cadrul-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-cladirii-Liceului-Teoretic-Constantin-Spataru-din-oraul-Leova/ Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Adresa: Republica Moldova, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr. 12. Persoana de contact, numărul de telefon / e-mail: Cristina Dogoteri; tel.: (+373) 241 2-62-86; e-mail: cristina.dogoteri@adrsud.md. Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Constantin Spatarul” din orașul Leova”.]]> 24.02.2020 13:52 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1462&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:43 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1461&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:37 Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova <![CDATA[Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1460&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:27 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1459&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:21 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1458&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:16 Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova <![CDATA[Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1457&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:02