<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 17.03.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice <![CDATA[Ghid Practic: Managementul Proprietății Publice // Proprietate publică]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1517&t=/Publicatii-i-resurse/Proprietate-publica/Ghid-Practic-Managementul-Proprietatii-Publice/ 15.03.2018 11:49 Prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 <![CDATA[Prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1518&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Prima-edinta-a-grupului-de-lucru-raional-privind-actualizarea-Planului-de-Actiuni-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-a-raionului-Cahul-pentru-anii-2018-2023/ Miercuri, 13 martie, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 - 2023 care urmează a fi realizat în cadrul Proiectului "Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul", proiect co-finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova cu suportul UE.]]> 14.03.2018 15:10 Licitaţie publică internaţională nr. MSPL/GIZ/S/NA/002. Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani Cod CPV: 71322000-1 <![CDATA[Licitaţie publică internaţională nr. MSPL/GIZ/S/NA/002. Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani Cod CPV: 71322000-1 // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1516&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-internationala-nr-MSPLGIZSNA002-Servicii-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-imbunatatirea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-localitatile-Lot-NA1-Pascauti-Damacani-Proscureni-Galaeni-Malaieti-i-Hiliuti-raionul-RacaniCod-CPV-71322000-1/ 14.03.2018 13:46 Tender No. 83282435 for the contracting of a short-term expert to provide consulting services to the Parliamentary Committee for Environment and Regional Development <![CDATA[Tender No. 83282435 for the contracting of a short-term expert to provide consulting services to the Parliamentary Committee for Environment and Regional Development // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1515&t=/Anunturi/Tendere/Tender-No-83282435-for-the-contracting-of-a-short-term-expert-to-provide-consulting-services-to-the-Parliamentary-Committee-for-Environment-and-Regional-Development/ 06.03.2018 17:11 15 specialiști în eficiență energetică din Consiliile Raionale vor fi instruiți în domeniul managemetului energetic <![CDATA[15 specialiști în eficiență energetică din Consiliile Raionale vor fi instruiți în domeniul managemetului energetic // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1514&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-eficienta-energetica-din-Consiliile-Raionale-vor-fi-instruiti-in-domeniul-managemetului-energetic/ La 6 martie 2018, a fost lansat oficial Cursul de instruire „EUREM – Manager energetic european”, destinat managerilor energetici din Consiliile Raionale. Cursul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) şi susținut prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republic Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe parcursul zilelor de 6 și 7 martie va fi desfășurat Modulul 1 al Cursului, care are drept tematică „Bazele managementului energetic”. În ele două zile ale modulului, participanții vor afla mai multe despre obiectivele și structura sistemului de management energetic, conținutul și sistemul de colectare a datelor, precum și despre analiza și reducerea costurilor. ]]> 06.03.2018 12:46 Cu suportul Guvernului German a fost renovată Centrala Termică și instalat un sistem solar de preparare a apei calde menajere pentru Spitalul Raional Călărași <![CDATA[Cu suportul Guvernului German a fost renovată Centrala Termică și instalat un sistem solar de preparare a apei calde menajere pentru Spitalul Raional Călărași // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1512&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernului-German-a-fost-renovata-Centrala-Termica-i-instalat-un-sistem-solar-de-preparare-a-apei-calde-menajere-pentru-Spitalul-Raional-Calarai/ La 1 martie 2018, în orașul Călărași a avut loc inaugurarea oficială a Centralei Termice în complex cu sistemul solar de preparare a apei calde menajere a Spitalului Raional Călărași. Măsurile investiționale au fost susținute financiar de Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Lucrările de reconstrucție a Centralei Termice și cele de instalare a sistemului solar de preparare a apei calde menajere s-au desfășurat în perioada august – decembrie 2017, iar costul total al măsurilor investiționale a fost de 8,37 milioane lei. ]]> 01.03.2018 15:51 Managerii locali și specialiștii din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională capacitați în planificarea, implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor de servicii publice locale cu suportul MSPL <![CDATA[Managerii locali și specialiștii din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională capacitați în planificarea, implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor de servicii publice locale cu suportul MSPL // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1511&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Managerii-locali-i-specialitii-din-cadrul-Agentiilor-de-Dezvoltare-Regionala-capacitati-in-planificarea-implementarea-monitorizarea-i-raportarea-proiectelor-de-servicii-publice-locale-cu-suportul-MSPL/ În perioada 1-2 martie, proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniai (GIZ) va organiza un atelier de lucru privind modalitățile de implementare a proiectelor de servicii publice locale. ]]> 01.03.2018 14:03 Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Sud <![CDATA[Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1513&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Parlamentari-din-Comisia-mediu-i-dezvoltare-regionala-au-efectuat-vizite-de-monitorizare-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ Deputați din Comisia mediu și dezvoltare regională și consultanți ai Parlamentului Republicii Moldova monitorizează procesul de implementare a politicilor statului în domeniul dezvoltării regionale și protecției mediului. În acest context miercuri, 28 februarie, aceștia au efectuat un șir de vizite de documentare în Regiunea de Dezvoltare Sud. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Membrii delegației parlamentare și-au propus astfel să faciliteze dialogul cu instituțiile regionale și locale, să identifice provocările de dezvoltare la nivel regional și să optimizeze efortul instituțiilor statului la toate nivelurile în sprijinirea dezvoltării echitabile și echilibrate pe tot teritoriul Republicii Moldova.]]> 28.02.2018 10:11 A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1507&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-perioada-de-raportare-ianuarie-decembrie-2017/ La 23 februarie 2018 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – septembrie 2017 și activitățile planificate pentru octombrie-decembrie.]]> 22.02.2018 20:32 Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide <![CDATA[Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1506&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Impreuna-cu-APL-din-raioanele-tefan-Voda-i-Caueni-ADR-Sud-i-MSPLGIZ-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementului-Deeurilor-Solide/ Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la Ștefan Vodă.]]> 22.02.2018 09:27 ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani <![CDATA[ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1505&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/ADR-Nord-MSPLGIZ-i-autoritati-locale-identifica-solutii-pentru-depairea-provocarilor-din-sectorul-Managementul-deeurilor-solide-in-raioanele-Faleti-Glodeni-i-Racani/ Modalitățile de sprijin în soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor solide a fost tema unei ședințe de consultare ce a întrunit luni, 19 februarie, autorități publice locale din raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani. Evenimentul a fost organizat de ADR Nord cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Loca în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în incinta Consiliului raional Fălești.]]> 20.02.2018 11:23 Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 <![CDATA[Raport de progres Nr. 6, MSPL faza 2, Ianuarie - Decembrie 2017 // Rapoarte de progres]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1504&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-6-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2017/ 20.02.2018 11:22 Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei <![CDATA[Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei/ Proiectul finanțat de Uniunea Europeană "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice" este implementat în cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" MSPL. Obiectivul general este de a construi și pune în funcțiune 10 proiecte de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și 8 proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, selectate în urma procesului de planificarea regională. Ca urmare a implementării acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor deveni beneficiari ai acestor măsuri.]]> 15.02.2018 13:49 Planificarea locală și cooperarea inter-municipală a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile societății civile <![CDATA[Planificarea locală și cooperarea inter-municipală a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile societății civile // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1502&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Planificarea-locala-i-cooperarea-inter-municipala-a-fost-tematica-unui-atelier-de-lucru-pentru-organizatiile-societatii-civile/ La 8 februarie 2018 a avut loc un atelier de lucru cu tematica implicării societății civile în procesul de planificare locală și cooperare inter-municipală. Atelierul s-a organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor societății civile, experții MSPL/GIZ pe termen scurt în domeniul implicării societății civile și consultanții regionali ai proiectului MLPS/GIZ. ]]> 08.02.2018 11:56 Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud <![CDATA[Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1501&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Raportul-privind-situatia-curenta-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-prezentat-membrilor-Comisiei-de-specialitate-a-Consiliului-Regional-pentru-Dezvoltare-Sud/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud s-au întrunit astăzi, 7 februarie, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, prestatori de servicii, reprezentanți GIZ și ADR Sud. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea cooperării intercomunitare în domeniul AAC.]]> 07.02.2018 16:00 Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord <![CDATA[Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1500&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Raportul-privind-situatia-curenta-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-prezentat-membrilor-Comisiei-de-specialitate-a-CRD-Nord/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Nord s-au întrunit marți, 6 februarie, în incinta ADR Nord, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au mai participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, reprezentanți GIZ și ADR Nord. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea ]]> 06.02.2018 14:43 Peste 30 de reprezentanți ai sectorului asociativ au participat la un seminar de instruire privind achizițiile publice <![CDATA[Peste 30 de reprezentanți ai sectorului asociativ au participat la un seminar de instruire privind achizițiile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-instruire-privind-achizitiile-publice/ Procedurile de achiziții publice a fost tematica unui seminar de instruire organizat pentru peste 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Petru Veverița, Consultant Național Superior GIZ/MSPL: „Rolul societății civile va fi unul foarte important și anume, organizațiile contractate vor avea drept sarcina principală monitorizarea proceselor de achiziții publice în conformita]]> 01.02.2018 16:43 Angajații Academiei de Administrare Publică instruiți în domeniul Managementului Calității <![CDATA[Angajații Academiei de Administrare Publică instruiți în domeniul Managementului Calității // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1497&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Angajatii-Academiei-de-Administrare-Publica-instruiti-in-domeniul-Managementului-Calitatii/ În perioada 17 - 30 ianuarie 2018, au fost organizate 4 Sesiuni de instruire pentru angajații Academiei de Administrare Publică în domeniul Managementului Calității.]]> 31.01.2018 17:51 Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale <![CDATA[Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului MSPL pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale/ Procedurile de achiziții publice este tematica unui seminar de instruire organizat în cadrul proiectului proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale.]]> 31.01.2018 14:51 Noi valențe în cooperarea Academiei de Administrare Publică și GIZ <![CDATA[Noi valențe în cooperarea Academiei de Administrare Publică și GIZ // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1498&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Noi-valente-in-cooperarea-Academiei-de-Administrare-Publica-i-GIZ/ La 23 ianuarie 2018, rectorul Academiei de Administrare Publică (APA), Oleg Balan a avut o întâlnire cu Christina Otto, managerul de proiect „Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” (MSPL), implentat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Din delegație MSPL/GIZ au mai făcut parte Alexandr Muravschi, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale, Simon Boehler, consultant internațional în dezvoltarea capacităților și Tatiana Bîlba, consultant.]]> 24.01.2018 17:58 Licitație publică internațională nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3) <![CDATA[Licitație publică internațională nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1494&t=/Anunturi/Tendere/Licitatie-publica-internationala-nr-MSPLGIZSNA001-Achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-proiectului-tehnic-de-executie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-in-localitatile-Faleti-Lot-NA-1-Drochia-Lot-NA-2-Edinet-Lot-NA-3/ 24.01.2018 09:33 Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Eficiență Energetică în raioanele Leova și Basarabeasca, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) <![CDATA[Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Eficiență Energetică în raioanele Leova și Basarabeasca, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1493&t=/Anunturi/Tendere/Licitatia-Publica-initiata-in-vederea-implementarii-proiectelor-de-Eficienta-Energetica-in-raioanele-Leova-i-Basarabeasca-cu-finantare-din-fondurile-Uniunii-Europene-prin-intermediul-Agentiei-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ/ 17.01.2018 16:18 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1492&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCA001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-pentru-Constructia-sistemului-de-sanitatie-i-statiei-de-epurare-in-s-Ustia-Lot-CA-1-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Ungheni-Lot-CA-2-Extinderea-serviciilor-de-apa-i-de-canalizare-in-or-Calarai-Lot-CA-3/ 09.01.2018 17:04 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1491&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCE001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-mun-Ungheni-Lot-CE-1-Liceul-Teoretic-Ion-Vatamanu-or-Straeni-Lot-CE-2-Liceul-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-Lot-CE-3-Liceul-teoretic-Holercani-sHolercani-Lot-CE-4/ 09.01.2018 16:56 Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 <![CDATA[Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1490&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-8-Iulie-Decembrie-2017/ 31.12.2017 11:47 Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice <![CDATA[Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice // Concursuri]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=1489&t=/Anunturi/Concursuri/Concurs-pentru-inscrierea-in-calitate-de-formator-la-Programul-de-formare-in-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Actorilor-din-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice/ 26.12.2017 14:18 Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru <![CDATA[Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1488&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Documentatia-de-licitatie-pentru-cinci-proiecte-ce-urmeaza-sa-fie-finantate-de-Uniunea-Europeana-aprobata-de-grupurile-de-lucru/ Grupurile de lucru formate în cadrul a cinci proiecte ce urmează să fie implementate de către ADR Nord cu suportul GIZ în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și finațate de Uniunea Europeană s-au reunit joi, 21 decembrie, în incinta ADR Nord, pentru a aproba documentația de licitație privind elaborarea proiectelor tehnice pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate. La prima ședință au participat grupurile de lucru formate în cadrul a două proiecte de Eficiența energetică în clădirile publice (EECP), iar la cea de-a doua ședință au luat parte grupurile de lucru a trei proiecte de Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).]]> 21.12.2017 15:27 Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord <![CDATA[Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1487&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Consortiul-organizatiilor-obteti-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne-prezentat-la-ADR-Nord/ Organizaţia neguvernamentală Institutul de Cercetări și Consultanţă în Management „Business Consulting Institute” (BCI), selectată prin concurs de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Nord, a fost prezentată miercuri, 20 decembrie, în cadrul primei ședințe de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Conform contractului, BCI în consorțiu cu Centrul de Orientare și Promovare Europeană (COPE) „Dialog" și Asociația obștească (AO) „Demos” vor facilita mobilizarea comunității în cadrul a șase proiecte implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL),]]> 21.12.2017 09:43 A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne <![CDATA[A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1486&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-prezentat-ONG-ul-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne/ La sediul Agenției de Devoltare Regională Centru (ADR Centru) a avut loc o ședință de lucru având drept grup țintă reprezentanți ai ADR Centru, proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanți ai societății civile. În cadrul ședinței a fost prezentat ONG-ul care a fost selectat – Institutului de Dezvoltare Urbană (IDU) – în scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne. Pe parcursul contractului, IDU va facilita mobilizarea comunității în cadrul proiectelor implementate cu suportul GIZ în domeniul Eficiența Energetică a clădirilor publice și Asigurare cu Apă și Canalizare în Regiunea Centru.]]> 19.12.2017 17:44 Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice <![CDATA[Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1485&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-Acord-de-delegare-a-fost-semnat-intre-Germania-i-UE-in-vederea-unui-acces-sporit-al-cetatenilor-Republicii-Moldova-la-servicii-imbunatatite-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-dar-i-cele-de-eficienta-energetica-in-cladirile-publice/ Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au semnat Acordul de delegare (finanțare) privind lucrările de construcție în cadrul proiectelor ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele ]]> 15.12.2017 14:53