<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 15.11.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/Se caută supraveghetori tehnici a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul - Lebedenco și a rețelelor de distribuire a apei potabile în satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca <![CDATA[Se caută supraveghetori tehnici a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul - Lebedenco și a rețelelor de distribuire a apei potabile în satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1631&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Se-cauta-supraveghetori-tehnici-a-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Cahul-Lebedenco-i-a-retelelor-de-distribuire-a-apei-potabile-in-satele-Lebedenco-Hutulu-Ursoaia-Pelinei-Satuc-Gavanoasa-Vladimirovca-i-Nicolaevca/ Astăzi, la sediul ADR Sud au fost organizate două ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.]]> 13.11.2018 09:56 O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Râșcani, finanțat de UE <![CDATA[O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Râșcani, finanțat de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1630&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-noua-edinta-a-Comitetului-director-local-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-raionul-Racani-finantat-de-UE/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani” s-au întrunit marți, 6 noiembrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Consiliului raional Râșcani. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 13.11.2018 09:52 O delegație din Republica Moldova a participat la IX-a Conferința Internațională pentru Manageri Energetici Europeni (EUREM) din Praga <![CDATA[O delegație din Republica Moldova a participat la IX-a Conferința Internațională pentru Manageri Energetici Europeni (EUREM) din Praga // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1629&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-delegatie-din-Republica-Moldova-a-participat-la-IX-a-Conferinta-Internationala-pentru-Manageri-Energetici-Europeni-EUREM-din-Praga/ În perioada 6-8 noiembrie 2018, o delegație din Republica a participat la a IX-a Conferința Internațională pentru Manageri Energetici Europeni (EUREM) organizată în capitala Cehiei, orașul Praga. În cadrul evenimentului au fost discutate și prezentate cele mai inovative cunoștințe și bune practici ale comunității energetice din cele 27 țări ale Uniunii Europene, precum și proiectele de succes din domeniul EE implementate. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Camerei de Comerț si Industrie (CCI), instructori naționali și absolvenți ai programului EUREM și consultanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 08.11.2018 17:32 Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1628&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-managementului-resurselor-umane-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-oraul-Iai-Romania/ În perioada 30-01 octombrie/noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane, la care au participat 50 persoane, specialiști resurse umane și juriști, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC. Scopul schimbului de experiență constă în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor legate de managementul resurselor umane specifice domeniului serviciilor de apă și canalizare, prin accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele şi tehnici necesare pentru a gestiona eficient activitatea operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și familiarizarea cu experiența europeană. Drept obiective al schimbului de experiență au servit evidențierea rolului departamentului managementul resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; familiarizarea cu procesul de planificare strategică a resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; familiarizarea cu procesul de recrutare și selecție a resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; familiarizarea cu procesul de evaluare a performanțelor profesionale a resurselor umane din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; familiarizarea cu condițiile de desfășurare a procesului de dezvoltare profesională a personalului. Evenimentul respectiv a fost organizat cu suportul financiar al Proiectului SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)” și Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). ]]> 05.11.2018 15:49 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1627&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Drochia-finantat-de-UE-s-au-intrunit-intr-o-noua-edinta/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” s-au întrunit miercuri, 31 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Primăriei orașului Drochia. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 02.11.2018 12:58 Ședințe de raportare a Comitetelor Directoare Locale (CDL) în cadrul a două proiecte implementate de ADR Centru la Călărași și Ungheni <![CDATA[Ședințe de raportare a Comitetelor Directoare Locale (CDL) în cadrul a două proiecte implementate de ADR Centru la Călărași și Ungheni // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1626&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/edinte-de-raportare-a-Comitetelor-Directoare-Locale-CDL-in-cadrul-a-doua-proiecte-implementate-de-ADR-Centru-la-Calarai-i-Ungheni/ La Călărași și Ungheni au avut loc ședințele de raportare a activităților din trimestrul trei, 2018 a Comitetelor Directoare Locale (CDL) din cadrul proiectelor „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călărași” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or. Ungheni”, implementate de ADR Centru și finanțate de Uniunea Europeană. ]]> 01.11.2018 14:45 A avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)" <![CDATA[A avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)" // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1625&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-deschiderea-ofertelor-depuse-in-cadrul-licitatiei-publice-de-achizitionare-a-lucrarilor-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Constructia-retelelor-interne-de-apeduct-la-apeductul-magistral-in-comuna-Lebedenco-raionul-Cahul-Etapa-1/ Astăzi, la sediul ADR Sud au fost organizate mai multe ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.]]> 31.10.2018 14:44 Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” a analizat obiectivele atinse în realizarea măsurii investiționale și a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul IV al anului 2018 <![CDATA[Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” a analizat obiectivele atinse în realizarea măsurii investiționale și a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul IV al anului 2018 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1624&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comitetul-Director-Local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Matei-Basarab-din-oraul-Basarabeasca-a-analizat-obiectivele-atinse-in-realizarea-masurii-investitionale-i-a-aprobat-un-plan-de-actiuni-pentru-trimestrul-IV-al-anului-2018/ Comitetul Director Local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca" s-a întrunit la 30 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe. În cadrul acesteia a fost audiat raportul de activitate al managerului de proiect pentru trimestrul III al anului 2018 și aprobat planul operațional de implementare a proiectului pentru trimestrul IV al aceluiași an. De asemenea, au fost făcute publice rezultatele sondajului efectuat de IDIS Viitorul, privind gradul de satisfacție al elevilor și angajaților instituției de eficiența energetică a clădirilor în care aceștea își desfășoară activitatea.]]> 31.10.2018 14:39 O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE <![CDATA[O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1623&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-noua-edinta-a-Comitetului-director-local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Gimnaziului-Iurie-Boghiu-din-satul-Flamanzeni-finantat-de-UE/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni” s-au întrunit marți, 30 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Consiliului raional Sângerei. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 31.10.2018 14:34 Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință <![CDATA[Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de apă și sanitație în orașul Fălești, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1622&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-CDL-al-proiectului-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-apa-i-sanitatie-in-oraul-Faleti-finantat-de-UE-s-au-intrunit-intr-o-noua-edinta/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești” s-au întrunit marți, 30 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Primăriei orașului Fălești. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 31.10.2018 14:31 Membrii Comitetului director local al proiectului de aprovizionare cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință <![CDATA[Membrii Comitetului director local al proiectului de aprovizionare cu apă și sanitație în municipiul Edineț, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1621&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comitetului-director-local-al-proiectului-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-in-municipiul-Edinet-finantat-de-UE-s-au-intrunit-intr-o-noua-edinta/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț” s-au întrunit vineri, 26 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Primăriei municipiului Edineț. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 31.10.2018 14:25 O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE <![CDATA[O nouă ședință a Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1620&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/O-noua-edinta-a-Comitetului-director-local-al-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Dimitrie-Cantemir-din-municipiul-Balti-finantat-de-UE/ Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” s-au întrunit vineri, 26 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia ședințe, organizată în incinta Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. și au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru perioada octombrie-decembrie a.c.]]> 31.10.2018 14:23 A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești <![CDATA[A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1619&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-semnat-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-tehnice-de-executie-pentru-proiectul-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-sanitatie-in-oraul-Faleti/ ADR Nord, Primăria orașului Fălești și asocierea dintre SC „Apcan Proiect” SRL și SC „Allplan Proiect” SRL, condusă de către liderul de asociere SC „Apcan Proiect” SRL au semnat vineri, 26 octombrie, contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești.]]> 31.10.2018 14:18 A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț <![CDATA[A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1617&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-semnat-contractul-de-achizitionare-a-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-tehnice-de-executie-pentru-proiectul-de-imbunatatire-a-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-sanitatie-in-municipiul-Edinet/ ADR Nord, Primăria municipiului Edineț și asocierea dintre SC „Apcan Proiect” SRL și SC „Allplan Proiect” SRL, condusă de către liderul de asociere SC „Apcan Proiect” SRL au semnat vineri, 26 octombrie, contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectul de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în municipiul Edineț.]]> 31.10.2018 11:50 15 specialiști în domeniul eficienței energetice au participat la o vizită de studiu în Letonia <![CDATA[15 specialiști în domeniul eficienței energetice au participat la o vizită de studiu în Letonia // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1616&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-domeniul-eficientei-energetice-au-participat-la-o-vizita-de-studiu-in-Letonia/ În perioada 21-26 Octombrie 2018, a fost organizată o vizită de studiu în Letonia, care a avut drept tematică planificarea în domeniul Eficienței Energetice (EE). Pe parcursul celor 5 zile, cei 15 participanți au făcut schimb de experiență și cunoștințe cu colegii lor letoni despre cele mai noi practici din domeniul EE. La eveniment au participat reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), managerii energetici din Consiliile Raionale și consultanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL). Evenimentul este organizat în cadrul proiectului MSPL, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).]]> 29.10.2018 15:33 Lucrări pe ultima sută de metri la apeductul magistral Leova-Iargara. Acesta urmează a fi dat în exploatare la începutul lunii noiembrie curent <![CDATA[Lucrări pe ultima sută de metri la apeductul magistral Leova-Iargara. Acesta urmează a fi dat în exploatare la începutul lunii noiembrie curent // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1615&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Lucrari-pe-ultima-suta-de-metri-la-apeductul-magistral-Leova-Iargara-Acesta-urmeaza-a-fi-dat-in-exploatare-la-inceputul-lunii-noiembrie-curent/ Apeductul magistral Leova-Iargara, construcția căruia a demarat în luna ianuarie a anului 2018, se află acum pe ultima sută de metri și urmează a fi dat în exploatare la începutul lunii noiembrie curent. Apeductul nou, construit cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova, va aduce beneficii unui număr de peste 20 de mii de locuitori din sudul Moldovei, asigurându-le acestora accesul la servicii moderne de aprovizionare cu apă și de canalizare.]]> 25.10.2018 12:20 Echipament nou pentru instruirile din cadrul Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC) oferit de proiectul MSPL/GIZ <![CDATA[Echipament nou pentru instruirile din cadrul Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC) oferit de proiectul MSPL/GIZ // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1614&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Echipament-nou-pentru-instruirile-din-cadrul-Institutului-de-Formare-Continua-in-domeniul-Alimentarii-cu-Apa-i-Canalizarii-IFCAAC-oferit-de-proiectul-MSPLGIZ/ Pe 23 octombrie, a avut loc înmânarea oficială a echipamentului pentru instruirile din cadrul Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (AAC) de pe lângă Universitatea Tehnică din Moldova destinate membrilor Asociației ‘Moldova Apa-Canal’. ]]> 24.10.2018 13:10 Grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul ADR Sud a operat unele modificări în cadrul proiectului "Construcția apeductului magistral Leova-Iargara" <![CDATA[Grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul ADR Sud a operat unele modificări în cadrul proiectului "Construcția apeductului magistral Leova-Iargara" // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1613&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Grupul-de-lucru-pentru-achizitii-publice-din-cadrul-ADR-Sud-a-operat-unele-modificari-in-cadrul-proiectului-Constructia-apeductului-magistral-Leova-Iargara/ Membrii grupului de lucru pentru achiziții publice din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, creat în vederea achiziționării și monitorizării lucrărilor a măsurii investiționale "Construcția apeductului magistral Leova-Iargara" din cadrul proiectului AAC Leova, implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit astăzi în ședință pentru a discuta necesitatea operării unor modificări în cadrul proiectului dat.]]> 22.10.2018 13:59 Ședința ordinară a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru <![CDATA[Ședința ordinară a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1612&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/edinta-ordinara-a-membrilor-Consiliului-Regional-pentru-Dezvoltare-CRD-Centru/ Astăzi, 18 octombrie, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit în ședință ordinară organizată în incinta Consiliului raional Ialoveni.]]> 19.10.2018 17:18 Ministrul Nicolae Ciubuc: „Cetățenii Republicii Moldova sunt recunoscători poporului german pentru contribuția la modernizarea serviciilor publice locale din localități și mizează în continuare pe sprijin în dezvoltarea regiunilor și localităților rurale” <![CDATA[Ministrul Nicolae Ciubuc: „Cetățenii Republicii Moldova sunt recunoscători poporului german pentru contribuția la modernizarea serviciilor publice locale din localități și mizează în continuare pe sprijin în dezvoltarea regiunilor și localităților rurale” // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1611&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Ministrul-Nicolae-Ciubuc-Cetatenii-Republicii-Moldova-sunt-recunoscatori-poporului-german-pentru-contributia-la-modernizarea-serviciilor-publice-locale-din-localitati-i-mizeaza-in-continuare-pe-sprijin-in-dezvoltarea-regiunilor-i-localitatilor-rurale/ „Cetățenii Republicii Moldova sunt recunoscători poporului german pentru contribuția la modernizarea serviciilor publice locale din țara noastră și mizează în continuare pe sprijin în dezvoltarea regiunilor și localităților rurale. Apreciem înalt suportul oferit în promovarea politicii de dezvoltare regională pe parcursul a opt ani, pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și sanitație în țara noastră, pentru gestionarea eficiență a deșeurilor și proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice”, a comunicat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, la întrevederea cu ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Excelența Sa Angela Ganninger, și șeful Secției cooperare și dezvoltare economică în cadrul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, Ulrich Kleppmann. Discuțiile au avut loc ieri, la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.]]> 19.10.2018 17:08 ADR Sud și reprezentanții MSPL (GIZ) au evaluat gradul de implicare a societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Sud <![CDATA[ADR Sud și reprezentanții MSPL (GIZ) au evaluat gradul de implicare a societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Sud // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1610&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/ADR-Sud-i-reprezentantii-MSPL-GIZ-au-evaluat-gradul-de-implicare-a-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud/ Specialiștii ADR Sud, managerii locali de proiecte, precum și consultanții naționali și regionali MSPL/ GIZ au desfășurat, recent, o ședință de lucru cu reprezentanții IDIS „Viitorul", în cadrul căreia a fost examinat raportul de activitate al ONG-ului nominalizat pentru trimestrul III al anului 2018.]]> 18.10.2018 10:47 Academia de Administrare Publică organizează cursuri de dezvoltare profesională în colaborare cu MSPL (GIZ) <![CDATA[Academia de Administrare Publică organizează cursuri de dezvoltare profesională în colaborare cu MSPL (GIZ) // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1609&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Academia-de-Administrare-Publica-organizeaza-cursuri-de-dezvoltare-profesionala-in-colaborare-cu-MSPL-GIZ/ Dezvoltarea regională urmărește scopul stimulării și diversificării activităților economice, stimulării investițiilor în sectorul privat, contribuției la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi, beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.]]> 16.10.2018 13:06 Un grup de experți oferă asistență operatorului "Apă-Canal Cahul" în implementarea Planului de dezvoltare a capacităților instituționale <![CDATA[Un grup de experți oferă asistență operatorului "Apă-Canal Cahul" în implementarea Planului de dezvoltare a capacităților instituționale // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1608&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-grup-de-experti-ofera-asistenta-operatorului-Apa-Canal-Cahul-in-implementarea-Planului-de-dezvoltare-a-capacitatilor-institutionale/ În perioada 3-5 octombrie, 4 experți naționali și internaționali au efectuat o vizită în raionul Cahul. Scopul acesteia a fost acordarea asistenței operatorului SA „Apă-Canal Cahul" în implementarea Planului de Dezvoltare a Capacităților elaborat în 2017. Consolidarea capacităților operatorului este susținută de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".]]> 15.10.2018 12:45 Ședință de deschidere a ofertelor în cadrul unei proceduri repetate de licitație publică <![CDATA[Ședință de deschidere a ofertelor în cadrul unei proceduri repetate de licitație publică // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1607&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/edinta-de-deschidere-a-ofertelor-in-cadrul-unei-proceduri-repetate-de-licitatie-publica/ ADR Nord, în calitate de autoritate contractantă, a organizat vineri, 12 octombrie a.c., procedura de deschidere a ofertelor în cadrul licitației publice repetate privind contractarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 2).]]> 15.10.2018 12:39 Vor fi efectuate noi analize a apei din sursele ce vor alimenta orașul Drochia în urma implementării unui proiect finanțat de Uniunea Europeană <![CDATA[Vor fi efectuate noi analize a apei din sursele ce vor alimenta orașul Drochia în urma implementării unui proiect finanțat de Uniunea Europeană // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1606&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Vor-fi-efectuate-noi-analize-a-apei-din-sursele-ce-vor-alimenta-oraul-Drochia-in-urma-implementarii-unui-proiect-finantat-de-Uniunea-Europeana/ Progresul în elaborarea documentației tehnice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” a fost analizat miercuri, 10 octombrie, în cadrul unei ședințe organizată în incinta ADR Nord. La întrunire au participat reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), autorități publice locale din orașul Drochia, specialiști ADR Nord și proiectanți. În prezent, se află în desfășurare a doua din cele patru faze ale proiectării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia. La această etapă, este necesară efectuarea testelor privind calitatea apei provenită din cele cinci sonde. Rezultatele analizelor la apă vor determina deciziile ulterioare privind stabilirea sursei de apă ce va alimenta orașul Drochia sau posibilitatea construirii unei stații de tratare a apei. Potrivit specialiștilor din cadrul Primăriei orașului Drochia, procedurile de testare a apei durează două săptămâni.]]> 10.10.2018 17:22 14 specialiști din Consiliile Raionale au absolvit cursul EUREM în domeniul managementului energetic european <![CDATA[14 specialiști din Consiliile Raionale au absolvit cursul EUREM în domeniul managementului energetic european // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1605&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/14-specialiti-din-Consiliile-Raionale-au-absolvit-cursul-EUREM-in-domeniul-managementului-energetic-european/ La 10 octombrie 2018, în incinta Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova (CCI) a avut loc ceremonia de înmânare oficială a certificatelor de participare pentru managerii energetici din consiliile raionale, care au absolvit cursul „EUREM – Manager energetic european” 2018. La eveniment a participat managementul CCI în persoana directorului instituției, Sergiu Harea; Excelența Sa (E.S.), Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova și alți reprezentanți ai Ambasadei; reprezentanți ai Ambasadei Suediei în Republica Moldova și managementul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) în persoana Christinei Otto. Cursul „EUREM – Manager energetic european 2018” s-a desfășurat pe parcursul a șase luni – martie-iulie 2018 – și a fost constituit din 18 module. În cadrul acestor module, 14 manageri energetici din Consiliile Raionale au studiat cele mai noi practici și cunoștințe din domeniul de referință. Cursul a fost organizat de CCI şi susținut prin intermediul proiectului MSPL, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 10.10.2018 17:13 În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil <![CDATA[În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1603&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/In-perioada-26-28-septembrie-2018-la-Centrul-de-Formare-Profesionala-din-cadrul-operatorului-SC-APAVITAL-SA-oraul-Iai-Romania-a-fost-organizat-schimbul-de-experienta-in-domeniul-financiar-contabil/ În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil, la care au participat 49 persoane, specialiști contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 04.10.2018 10:36 Peste 40 experți discută despre planificarea strategică în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[Peste 40 experți discută despre planificarea strategică în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în cadrul unui atelier de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1602&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-40-experti-discuta-despre-planificarea-strategica-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ În perioada 3-4 octombrie 2018 este organizat un atelier de lucru pentru specialiștii în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) cu tematica „Experiența internațională privind planificarea în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC)”. La eveniment participă reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), membri ai Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) în sectorul AAC ale Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) Nord, Centru, Sud și Găgăuzia. Atelierul de lucru este organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și facilitat de experți internaționali în domeniu AAC din Germania, Estonia și România. Scopul acestuia a fost transmiterea cunoștințelor, practicilor și experiențelor altor țări în ceea ce privește procesul de planificare și regionalizare a serviciilor AAC.]]> 03.10.2018 17:18 Audieri publice la Drochia. A fost dezbătută componenta „Aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului <![CDATA[Audieri publice la Drochia. A fost dezbătută componenta „Aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1601&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Audieri-publice-la-Drochia-A-fost-dezbatuta-componenta-Aprovizionarea-cu-apa-i-servicii-de-canalizare-din-Strategia-de-Dezvoltare-Socio-Economica-a-raionului/ Marți, 2 octombrie a.c., în incinta Consiliului raional Drochia au fost organizate audieri publice pe marginea proiectului capitolului „Aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare” din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia (2018-2025), actualizat în contextul unui proiect de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare finanțat de Uniunea Europeană.]]> 03.10.2018 12:06 Grupul de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare s-a întrunit în ședințe <![CDATA[Grupul de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare s-a întrunit în ședințe // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1600&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Grupul-de-lucru-pentru-achizitii-publice-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-s-a-intrunit-in-edinte/ În data de 2 octombrie 2018, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Sud a avut loc 2 ședințe a grupului de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare. Prima ședință a fost desfășurată în cadrul măsurii investiționale „Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare în sat. Roșu” din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul”, unde grupul de lucru a examinat și aprobat modificările efectuate asupra acestei măsuri investiționale. Fiind finanțată de Guvernul României prin intermediul GIZ și contribuție proprie în sumă de 190 mii Euro și respective circa 500 mii lei, aceasta va aduce beneficii celor 442 de gospodării, 135 de apartamente a 3 blocuri locative din s. Roșu, r-nul Cahul.]]> 03.10.2018 12:03