<![CDATA[Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova]]> http://www.serviciilocale.md/ 17.01.2018 ro http://www.serviciilocale.md/ Copyright (c) 2018 http://www.serviciilocale.md/LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CA/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1492&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCA001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-pentru-Constructia-sistemului-de-sanitatie-i-statiei-de-epurare-in-s-Ustia-Lot-CA-1-Imbunatatirea-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-oraul-Ungheni-Lot-CA-2-Extinderea-serviciilor-de-apa-i-de-canalizare-in-or-Calarai-Lot-CA-3/ 09.01.2018 17:04 LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, s.Holercani (Lot CE 4) // Tendere]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=1491&t=/Anunturi/Tendere/LICITAIE-PUBLICA-nr-MSPLGIZSCE001-Contractarea-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-pentru-Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-mun-Ungheni-Lot-CE-1-Liceul-Teoretic-Ion-Vatamanu-or-Straeni-Lot-CE-2-Liceul-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-Lot-CE-3-Liceul-teoretic-Holercani-sHolercani-Lot-CE-4/ 09.01.2018 16:56 Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 <![CDATA[Buletin Informativ "Dezvoltare Regională", Nr. 8, Iulie - Decembrie 2017 // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1490&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-8-Iulie-Decembrie-2017/ 31.12.2017 11:47 Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice <![CDATA[Concurs pentru înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice // Concursuri]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=1489&t=/Anunturi/Concursuri/Concurs-pentru-inscrierea-in-calitate-de-formator-la-Programul-de-formare-in-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Actorilor-din-domeniul-Eficientei-Energetice-a-Cladirilor-Publice/ 26.12.2017 14:18 Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru <![CDATA[Documentația de licitație pentru cinci proiecte ce urmează să fie finanțate de Uniunea Europeană, aprobată de grupurile de lucru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1488&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Documentatia-de-licitatie-pentru-cinci-proiecte-ce-urmeaza-sa-fie-finantate-de-Uniunea-Europeana-aprobata-de-grupurile-de-lucru/ Grupurile de lucru formate în cadrul a cinci proiecte ce urmează să fie implementate de către ADR Nord cu suportul GIZ în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și finațate de Uniunea Europeană s-au reunit joi, 21 decembrie, în incinta ADR Nord, pentru a aproba documentația de licitație privind elaborarea proiectelor tehnice pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate. La prima ședință au participat grupurile de lucru formate în cadrul a două proiecte de Eficiența energetică în clădirile publice (EECP), iar la cea de-a doua ședință au luat parte grupurile de lucru a trei proiecte de Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).]]> 21.12.2017 15:27 Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord <![CDATA[Consorțiul organizațiilor obștești care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne, prezentat la ADR Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1487&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Consortiul-organizatiilor-obteti-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne-prezentat-la-ADR-Nord/ Organizaţia neguvernamentală Institutul de Cercetări și Consultanţă în Management „Business Consulting Institute” (BCI), selectată prin concurs de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne în Regiunea de Dezvoltare Nord, a fost prezentată miercuri, 20 decembrie, în cadrul primei ședințe de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Conform contractului, BCI în consorțiu cu Centrul de Orientare și Promovare Europeană (COPE) „Dialog" și Asociația obștească (AO) „Demos” vor facilita mobilizarea comunității în cadrul a șase proiecte implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL),]]> 21.12.2017 09:43 A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne <![CDATA[A fost prezentat ONG-ul care va promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1486&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-fost-prezentat-ONG-ul-care-va-promova-implicarea-societatii-civile-in-procesul-de-furnizare-a-serviciilor-publice-locale-moderne/ La sediul Agenției de Devoltare Regională Centru (ADR Centru) a avut loc o ședință de lucru având drept grup țintă reprezentanți ai ADR Centru, proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanți ai societății civile. În cadrul ședinței a fost prezentat ONG-ul care a fost selectat – Institutului de Dezvoltare Urbană (IDU) – în scopul de a promova implicarea societății civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale moderne. Pe parcursul contractului, IDU va facilita mobilizarea comunității în cadrul proiectelor implementate cu suportul GIZ în domeniul Eficiența Energetică a clădirilor publice și Asigurare cu Apă și Canalizare în Regiunea Centru.]]> 19.12.2017 17:44 Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice <![CDATA[Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1485&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Un-Acord-de-delegare-a-fost-semnat-intre-Germania-i-UE-in-vederea-unui-acces-sporit-al-cetatenilor-Republicii-Moldova-la-servicii-imbunatatite-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-dar-i-cele-de-eficienta-energetica-in-cladirile-publice/ Un Acord de delegare a fost semnat între Germania și UE în vederea unui acces sporit al cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au semnat Acordul de delegare (finanțare) privind lucrările de construcție în cadrul proiectelor ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele ]]> 15.12.2017 14:53 Comunicatorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR-urilor au învățat despre tehnici de design, machetare și vizualizare a informației <![CDATA[Comunicatorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR-urilor au învățat despre tehnici de design, machetare și vizualizare a informației // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1484&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comunicatorii-Ministerului-Agriculturii-Dezvoltarii-Regionale-i-Mediului-i-ADR-urilor-au-invatat-despre-tehnici-de-design-machetare-i-vizualizare-a-informatiei/ Specialiștii în comunicare din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) au participat la un atelier de lucru, care a avut drept tematică „Tehnici de design, machetare și vizualizare a informației și datelor”. Pe parcursul celor două zile, 12-13 decembrie, Corneliu Comendant, instructorul și facilitatorul sesiunii de instruire, le-a vorbit participanților despre cele mai noi tehnici de design. De asemenea, au fost explicate principiile de bază privind pregătirea conținutului pentru machetare, elaborarea infograficelor, prelucrarea fotografiilor și metode novative de vizualizare a informației și datelor. ]]> 13.12.2017 15:01 Cu suportul Guvernului Germaniei, municipiul Ungheni va beneficia de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare și de management al deșeurilor solide <![CDATA[Cu suportul Guvernului Germaniei, municipiul Ungheni va beneficia de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare și de management al deșeurilor solide // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1483&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-suportul-Guvernului-Germaniei-municipiul-Ungheni-va-beneficia-de-servicii-calitative-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-i-de-management-al-deeurilor-solide/ La 11 decembrie 2017, în municipiul Ungheni a avut loc înmânarea oficială a două autospeciale pentru întreprinderile municipale „Apă-Canal” Ungheni și „AVE” Ungheni. Autospecialele au fost oferite Primăriei minicipiului Ungheni de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și vor avea drept utilitate colectarea deșeurilor solide și întreținerea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare. La eveniment au participat reprezentanții administrației publice locale de nivel I și II; ai Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova; ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru; conducerea proiectului MSPL și cetățenii municipiului Ungheni. ]]> 11.12.2017 16:35 Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică <![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1482&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Centru-i-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ-cu-suportul-Uniunii-Europene-au-semnat-un-Acord-de-Finantare-in-vederea-asigurarii-accesului-sporit-al-cetatenilor-la-servicii-imbunatatite-de-apa-i-canalizare-i-de-eficienta-energetica/ Astăzi, 8 decembrie, a fost semnat Acordul de Finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) privind elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție pentru proiectele selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în regiunea Centru, care urmează să fie implementate de ADR Centru cu suportul GIZ în cadrul proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL) și finanțate de Uniunea Europeană.]]> 08.12.2017 15:40 Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică <![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în vederea asigurării accesului sporit al cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare și de eficiență energetică // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1481&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Agentia-de-Dezvoltare-Regionala-Nord-i-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-GIZ-cu-suportul-Uniunii-Europene-au-semnat-un-Acord-de-Finantare-in-vederea-asigurarii-accesului-sporit-al-cetatenilor-la-servicii-imbunatatite-de-apa-i-canalizare-i-de-eficienta-energetica/ Astăzi, 8 decembrie, a fost semnat Acordul de Finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) privind elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție pentru proiectele selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în regiunea Nord, care urmează să fie implementate de către ADR Nord cu suportul GIZ în cadrul proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL) și finațate de Uniunea Europeană.]]> 08.12.2017 14:58 Primele rezultate ale proiectelor de dezvoltare regională <![CDATA[Primele rezultate ale proiectelor de dezvoltare regională // Dezvoltare regională]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=55&id=1480&t=/Stiri-Galerii-foto/Noutati-pe-domenii/Dezvoltare-regionala/Primele-rezultate-ale-proiectelor-de-dezvoltare-regionala/ 05.12.2017 16:43 Consultări publice pentru sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8 <![CDATA[Consultări publice pentru sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1478&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Consultari-publice-pentru-sistemul-de-Management-Integrat-al-Deeurilor-pentru-Zona-de-Management-a-Deeurilor-ZMD-8/ În perioada 1-2 decembrie, în Regiunea de Dezvotare Nord a țării s-au organizat consultări publice privind Documentația Evaluării Impactului asupra Mediului (DEIM) pentru sistemul de management integrat al deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor (ZMD) 8. La eveniment au participat reprezentanții Administrației Publice Locale de nivel I și II din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni; reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai Agenției de Dezvoltare Reginală (ADR) Nord; precum și consultații proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, impementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). ]]> 04.12.2017 14:47 Ghidul Ofertantului <![CDATA[Ghidul Ofertantului // Achiziţii publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=71&id=1477&t=/Publicatii-i-resurse/Achizitii-publice/Ghidul-Ofertantului/ 01.12.2017 14:27 Peste 20.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii de apă și canalizare în viitorul apropiat <![CDATA[Peste 20.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii de apă și canalizare în viitorul apropiat // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1476&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-20000-de-locuitori-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-vor-avea-acces-la-servicii-de-apa-i-canalizare-in-viitorul-apropiat/ Astăzi, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a fost semnat contactul de antrepriză pentru lucrările ”Construcția apeductului Magistral Leova Iargara”. Valoarea totală a contractului este de circa 3 milioane Euro sau peste 60 milioane de lei, dintre care 2,4 milioane Euro sunt oferite de Guvernul Republicii Federale Germania prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) iar 600 mii euro sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și de Consiliul raional Leova.]]> 01.12.2017 14:20 Comisia regională sectorială în domeniul Managementul deșeurilor solide s-a întrunit în cadrul primei ședințe <![CDATA[Comisia regională sectorială în domeniul Managementul deșeurilor solide s-a întrunit în cadrul primei ședințe // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1475&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Comisia-regionala-sectoriala-in-domeniul-Managementul-deeurilor-solide-s-a-intrunit-in-cadrul-primei-edinte/ Prima ședință a Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului deșeurilor solide (CRS MDS) din Regiunea de Dezvoltare Centru, a avut loc în incinta Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și ai ADR Centru. Membrii comisiei au luat act de politica națională în domeniul MDS, precum și de Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Centru 2016-2020 și Planul Operațional Regional (POR) Centru cu referire la sectorul MDS. La fel, a fost prezentat Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul MDS și prevederile documentelor menționate pentru sectorul vizat. ]]> 01.12.2017 12:33 Elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în UTA Găgăuzia (2018-2025) <![CDATA[Elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în UTA Găgăuzia (2018-2025) // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1474&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Elaborarea-Programului-Regional-Sectorial-pentru-Dezvoltarea-sectorului-Aprovizionare-cu-Apa-i-Canalizare-in-UTA-Gagauzia-2018-2025/ La 16 noiembrie în incinta Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia a avut loc ședința grupului de lucru privind elaborarea Programului Regional Sectorial pentru Dezvoltarea sectorului Aprovizionare cu Apă și Canalizării în UTA Găgăuzia (2018-2025). Grupul de lucru a fost creat prin ordinul directorului ADR Valerii Ianioglo cu scopul asigurării participării tuturor părților interesate în procesul de planificare regională. Acesta a fost compus din reprezentanții direcțiilor de resort din cadrul Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, Adunării Populare a Găgăuziei, directorii celor mai mari operatori de servicii de aprovizionare cu apă, reprezentanții administrațiilor publice locale, ONG-uri și angajații Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.]]> 30.11.2017 17:26 Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Centru <![CDATA[Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Centru // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1473&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Parlamentari-din-Comisia-mediu-i-dezvoltare-regionala-au-efectuat-vizite-de-monitorizare-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/ Deputați din Comisia mediu și dezvoltare regională și consultanți ai Parlamentului Republicii Moldova monitorizează procesul de implementare a politicilor statului în domeniul dezvoltării regionale și protecției mediului. În acest context miercuri, 29 noiembrie, aceștia au efectuat un șir de vizite de documentare în Regiunea de Dezvoltare Centru. Membrii delegației parlamentare și-au propus astfel să faciliteze dialogul cu instituțiile regionale și locale, să identifice provocările de dezvoltare la nivel regional și să optimizeze efortul instituțiilor statului la toate nivelurile în sprijinirea dezvoltării echitabile și echilibrate pe tot teritoriul Republicii Moldova.]]> 30.11.2017 09:15 Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare din Regiunea de Dezvoltare Centru s-au întrunit în cadrul primei ședințe <![CDATA[Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare din Regiunea de Dezvoltare Centru s-au întrunit în cadrul primei ședințe // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1472&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Membrii-Comisiei-regionale-sectoriale-in-domeniul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-s-au-intrunit-in-cadrul-primei-edinte/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Centru, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit miercuri, 29 noiembrie, în incinta ADR Centru, în cadrul primei ședințe. La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), reprezentanți GIZ/MSPL și ADR Centru.]]> 29.11.2017 16:19 Situația actuală în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, discutată în cadrul primei ședințe a Comisiei de specialitate a CRD Nord <![CDATA[Situația actuală în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, discutată în cadrul primei ședințe a Comisiei de specialitate a CRD Nord // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1471&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Situatia-actuala-in-sectorul-Alimentare-cu-apa-i-canalizare-discutata-in-cadrul-primei-edinte-a-Comisiei-de-specialitate-a-CRD-Nord/ Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Nord, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit vineri, 24 noiembrie, în incinta ADR Nord, în cadrul primei ședințe. La eveniment au mai participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), reprezentanți GIZ și ADR Nord. Membrii CRS AAC l-au ales în calitate de copreședinte al Comisiei pe Serghei Cetulean, primarul satului Parcani, raionul Soroca, implicat în implementarea unui proiect de alimentare cu apă la Parcani. Copreședinte din partea MADRM este Ion Lică, consultant principal, aprobat prin Decizia nr. 2 din 27.09.2017 a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord.]]> 24.11.2017 13:33 Reprezentanții operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova învață bune practici de la colegii din România <![CDATA[Reprezentanții operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova învață bune practici de la colegii din România // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania/ În perioada 20-25 noiembrie, reprezentații operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare, reprezentanții direcției executive a Asociației Moldova Apa Canal (AMAC), conducerea și formatorii Institutului de Formare Continuă în Sectorul Aprovizionării cu Apă și Canalizare pentru membrii AMAC din incinta Universității Tehnice din Moldova (IFCAAC) efectuează schimbul de bune practici în domeniul managementului resurselor umane cu omologii din România. Ca rezultat al sesiunilor de lucru și vizitelor în teren la operatorii SC Raja SA Constanța, Companiei de Apă SA Bu]]> 22.11.2017 14:40 A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare iulie-septembrie 2017 <![CDATA[A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare iulie-septembrie 2017 // Ştirile proiectului]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1466&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-edinta-Comitetului-de-Monitorizare-a-proiectului-MSPL-pentru-perioada-de-raportare-iulie-septembrie-2017/ La 17 noiembrie 2017 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizare serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – septembrie 2017 și activitățile planificate pentru octombrie-decembrie. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), partenerii de dezvoltare și co-finanțatorii proiectului MSPL, precum și consultanții proiectului MSPL.]]> 17.11.2017 11:31 ANUNȚ. Consultări Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 <![CDATA[ANUNȚ. Consultări Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 // Consultări publice]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=215&id=1464&t=/Anunturi/Consultari-publice/ANUN-Consultari-Publice-privind-DEIM-pentru-sistemul-de-management-integrat-al-deeurilor-planificat-pentru-zona-de-management-a-deeurilor-nr-8/ 13.11.2017 17:04 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1462&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:43 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1461&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Sud-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:37 Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova <![CDATA[Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1460&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:27 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1459&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:21 Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova <![CDATA[Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1458&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-potabila-i-canalizare-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:16 Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova <![CDATA[Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova // Anunț de Intenție]]> http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=217&id=1457&t=/Anunturi/Anunt-de-Intentie/Anunt-de-intentie-pentru-contracte-de-servicii-de-Contractare-a-serviciilor-de-proiectare-investitii-in-domeniul-creterii-eficientei-energetice-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru-Republica-Moldova/ 13.11.2017 16:02