print
Prioritățile stabilite de Ministerul Mediului și GIZ în domeniul gestionării deșeurilor
07.02.2013
539 Accesări Ministerul Mediului ,

GIZ 1

Joi, 7 februarie, Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a avut o întrevedere cu Philipp Johannsen, reprezentant al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), însoțit de managerii și consultanții Alexandr Muravschi, Victor Bufteac, Tamara Guvir, Tatiana Țugui și Doug Hickman. Subiectele  examinate s-au referit la Proiectul Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor - Ministerul Mediului - GIZ; Proiectul Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea și implementarea Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud; Susținerea privind Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Mediului din Moldova și Ministerul Mediului din Germania; planificarea activităților, etc.

GIZ 2

În cadrul întrevederii a fost pusă în discuție lansarea noilor iniţiative în domeniul consolidării capacităţilor de dezvoltare la nivel regional. Principalele domenii vizate sunt planificarea strategică şi susţinerea proiectelor de dezvoltare regională inovative şi fezabile în aprovizionarea cu apă, eficienţa energetică și gestionarea deșeurilor, precum au fost trasate și principalele direcții de colaborare pentru perioada imediat următoare. 

Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru a ținut să atragă atenția asupra faptului că una dintre prioritățile stabilite de Ministerul Mediului este implementarea unui sistem eficient și accesibil de gestionare a deșeurilor. "Ministerul a întreprins pași concreți pentru soluționarea problemelor în acest domeniu. A fost elaborat proiectul de Gestionare a Deşeurilor în Republica Moldova (SGD), document politic care stabileşte direcţiile strategice pe termen lung până în anul 2027, care prevede o nouă abordare strategică pentru dezvoltarea regională și permite elaborarea studiilor de fezabilitate în Regiunea de Dezvoltate Sud. Activităţile pentru realizarea obiectivelor sunt stabilite pe termen mediu pînă în anul 2017"- a menționat ministrul.

La rândul său dl Philipp Johannsen a specificat că Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) elaboreazăun Plan de Investiţii pentru proiecte publicede gestionarea deşeurilor. De asemenea, pentru domeniul menționat vor fi elaborate proiecte, studii de fezabilitate și documentație tehnică, analiza impactului de mediu, pentru a deține un portofoliu de proiecte pregătite spre implementare.

GIZ 3

Pentru extinderea cooperării dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova și Ministerul Mediului din Germania, dl Philipp Johannsen a propus să fie întreprinsă o vizită de lucru în Germania în cadrul căreia delegația Republica Moldova v-a semna Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Mediului din Moldova si omologul german. 

Subiectele care au fost abordate în mod prioritar țin de aspectele  de implicare a suportului Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) la realizarea obiectivelor strategice stabilite pe termen mediu și lung în domeniul managementului deșeurilor. 

În încheiere,Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a menționat că, obiectivul general al colaborării propuse este de a îmbunătăți accesul echitabil al cetățenilor din cele trei regiuni de dezvoltare socio-economică ale Republicii Moldova, Nord, Centru și Sud la principalele servicii publice și în special ce ține de domeniul deșeurilor.  Important este să ținem cont de faptul că stabilirea unui regim de gestionare a deșeurilor conform cerințelor standardelor UE ar soluționa problemele la nivel Regional  în domeniul protecției componentelor de mediu (apă aer, sol), fiind cu toții interesați în aceste rezultate.

Suntem convinși că acest proces, inițiat de Ministerul Mediului și GIZ în regiunile țării, va atinge o eficientizare a serviciilor publice în domeniul managementului deşeurilor solide (MDS) și va contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului. 

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.