print
A avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice de achiziționare a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)"
31.10.2018
511 Accesări

La data de 25 octombrie la sediul ADR Sud au fost organizate mai multe ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.

În cadrul celei dintâi ședințe, grupul de lucru pentru achiziții a demarat procedura de deschidere a ofertelor depuse în cadrul licitației publice de achiziționare a lucrărilor de construcție de apeducte în cadrul proiectului „Construcția rețelelor interne de apeduct la apeductul magistral în comuna Lebedenco, raionul Cahul (Etapa 1)".

În continuare, au fost aduse la cunoștință valorile ofertelor, propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora, existenţa garanţiilor de participare solicitate și alte detalii pe care comisia de licitaţie le-a considerat importante și necesare.

După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie a transmis, spre semnare, membrilor comisiei de licitaţie şi reprezentanţilor ofertanţilor, procesele-verbale cu consemnarea tuturor datelor despre fiecare participant.

În zilele următoare, Comisia de licitaţie va purcede la verificarea modului în care fiecare ofertă răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi, ulterior, va trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.

În cadrul celei de-a doua ședințe, grupul de lucru a examinat situația la zi în cadrul măsurii investiționale „Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare în satul Roșu" din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul".

Această măsura investițională este finanțată de Guvernul României prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), valoarea suportului financiar oferit de partea română constituind 190 de mii de euro, și a contribuției cetățenilor din localitatea vizată, în valoare de circa 500 de mii lei.

Investiția va aduce beneficii celor 442 de gospodării, 135 de apartamente a trei blocuri locative din satul Roșu, raionul Cahul.

 

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.