print
Grupul de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare s-a întrunit în ședințe
03.10.2018
80 Accesări

În data de 2 octombrie 2018, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Sud a avut loc 2 ședințe a grupului de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare. Prima ședință a fost desfășurată în cadrul măsurii investiționale „Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare în sat. Roșu" din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul", unde grupul de lucru a examinat și aprobat modificările efectuate asupra acestei măsuri investiționale. Fiind finanțată de Guvernul României prin intermediul GIZ și contribuție proprie în sumă de 190 mii Euro și respective circa 500 mii lei, aceasta va aduce beneficii celor 442 de gospodării, 135 de apartamente a 3 blocuri locative din s. Roșu, r-nul Cahul.

De asemenea, a fost aprobată documentația de licitație (atribuire), au fost stabilite cerințele de calificare ale operatorilor economici, participanți la licitația publică de achiziționare a serviciilor de responsabil tehnic pentru măsura investițională "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa - Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca" Etapa I, Faza 1.

Amintim că această măsură investițională este finanțată din fondurile Agenției de Dezvoltare Elvețiene (SDC) / 2,2 mln. Euro prin intermediul GIZ, în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)". În urma implementării etapei I a proiectului urmează a fi construite cca 11 km de rețea de apeduct - magistrală și cca 25 km de rețele interioare de apeduct pentru localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, din care vor beneficia de acces la sursa de apă potabilă de calitate cca. 2665 de locuitori.

 

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Copyright © 2019 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.