print
Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide
22.02.2018
843 Accesări

Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent la Ștefan Vodă de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul acestora, autoritățile publice locale de ambele nivele și prestatorii de servicii din raioanele nominalizate au semnalat provocările cu care se confruntă în domeniul gestionării deșeurilor. Iar experții MSPL/GIZ și specialiștii ADR Sud și-au notat pe agenda activității lor așteptările și necesitățile privind suportul tehnic de care APL ar avea nevoie pentru a depăși problemele din sectorul Managementului Deșeurilor Solide (MDS).

În deschiderea evenimentului, Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă și al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, s-a arătat bucuros de faptul că anume Consiliul Raional Ștefan Vodă găzduiește un asemenea eveniment. Or, problema gestionării deșeurilor este una care se află permanent în vizorul administrației publice locale, fapt care poate fi dedus din Strategia socio-economică a raonului și Planul urbanistic de  amenajare a teritoriului, unde domeniul mediu este inclus ca fiind unul prioritar, inclusiv schema regională de organizare, colectare și transportare a deșeurilor fiind atribuită la componenta "zone de risc".

"Problema salubrizării și gestionării eficiente a deșeurilor este astăzi una comună tuturor administrațiilor publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud. Fiind una extrem de arzătoare, în dorința de a o soluționa, am conlucrat activ cu MSPL/GIZ și ADR Sud în vederea elaborării de către donatorul german a unui studiu de fezabilitate pentru crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud, în conformitate cu prevederile Strategiei de Gestionare a Deșeurilor în Republica Moldova, pentru anii 2013-2027. Acum, când se așteaptă o decizie la nivel central privind finanțarea, consider binevenit și oportun faptul că GIZ este în continuare gata să ne ofere suport tehnic în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării intercomunitare, amenajarea unor depozite de deșeuri temporare și gestionarea acestora, aplicarea metodologiei de stabilire a tarifelor, reciclarea deșeurilor, informarea și sensibilizarea populației despre impactul deșeurilor necolectate asupra sănătății populației și impactul neplății tarifelor", a declarat Nicolae Molozea.

În cele ce urmează, Tatiana Aramă, șefa secției Planificare strategică și programare din  cadrul ADR Sud și Denis Parea, consultant național în servicii publice locale MSPL/GIZ, au facilitat discuțiile între participanți, făcând o retrospectivă asupra stării de lucruri în sectorul Managementului Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud și acțiunilor care se întreprind la moment în vederea soluționări problemelor de mediu.

S-a vorbit despre politica Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în domeniul Managementului Deșeurilor Solide și obligațiunile APL în implementarea acestei politici, fiind menționate în acest context documentele de politici și cadrul normativ existent în domeniul respectiv. Totodată, s-a specificat că, în scopul implementării politicilor de mediu, a soluționării problemei deșeurilor și prestării către populație a unor servicii moderne și calitative de salubrizare, la nivel de regiune a fost creată, cu suportul MSPL/GIZ, o comisie regională sectorială în domeniul Managementului Deșeurilor Solide.

Cu o  prezentare amplă, conținând date relevante și exhaustive în ce privește starea actuală a sectorului managementul deșeurilor în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, precum și pașii ce urmează a fi întreprinși pentru depășirea dificultăților, a evoluat în fața celor prezenți Tamara Guvir, expertă GIZ în domeniul managementului deşeurilor solide. 

Printre cele mai stringente problemele atestate în sectorul deșeurilor, Tamara Guvir a menționat insuficiența spațiilor de depozitare, lipsa depozitelor temporare, insuficiență mijloacelor financiare, cooperarea intermunicipală slabă și insuficiența acoperirii cu servicii, precum și informarea nesatifăcătoare a populației despre neachitarea taxelor pentru deșeuri și impactul deșeurilor necolectate asupra sănătății populației.

Reieșind din radiograma problemelor identificate, experta GIZ a făcut și unele recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea stării de lucruri în domeniul Managementului Deșeurilor Solide, una din cele mai optimale soluții fiind, pe moment, în opinia ei, asocierea APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni în scopul gestionării în comun a așa-ziselor depozite temporare.  Acest fapt ar permite micșorarea suprafeței numărului actual al depozitelor de deșeuri existente în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, inclusiv a celor stihiinice, și amenajarea unor depozite corespunzătoare normelor sanitare și epidemiologice, sunt de părere experții. Totodată, va conduce în mod normal și inevitabil la regionalizarea serviciilor de salubrizare și eficientizarea managementului deșeurilor solide în localitățile din raza raioanelor nominalizate.

În timp ce pentru amenajarea depozitelor temporare APL urmează să elaboreze schițe de proiect și să caute finanțare, MSPL/GIZ și-a arătat disponibilitatea de a oferi, prin intermediul Comisiei regionale sectoriale în domeniul MDS, suport tehnic în ceea ce ține de elaborarea documentației de proiect, sporirea capacității operatorilor, organizarea unor instruiri la tema introducerii taxei locale sau tarifelor pentru gestionarea deșeurilor, adoptarea unor măsuri de sensibilizare a populației etc.

În această ordine de idei, profitând de ocazie, primarii mai multor localitățl din raionele Ștefan Vodă și Căușeni, prezenți la ședință, au identificat domeniile prioritare de asistență care, în opinia lor, ar fi binevenită în procesul anevoios de gestionare a deșeurilor. 

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.