print
Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Centru, Republica Moldova
13.11.2017

1. Referința publicației

MSPL/GIZ/S/CA/001

2. Procedura

Licitație Publică

3. Program

Proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

4. Finanțare

Uniunea Europeană prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractantă

Agenția de Dezvoltare Centru

6. Felul contractului

Asistență Tehnică

7. Descrierea contractului

  • Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru
  • Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot 1)
  • Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni (Lot 2)
  • Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot 3)

8. Bugetul maxim indicat

423.000 Euro

9. Data intenționată a publicării

Trimestrul IV, 2017

10. Informații suplimentare

N/A

11. Baza legală

Regulamentul GIZ Moldova pentru achizitii publice și Manualul de proceduri privind achiziții publice finanțate prin GIZ

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.