print
Achiziții publice
18.11.2012
429 Accesări 2 Comentarii

Documente și Regulamente Interne

Cadru legislativ

Cadru normativ

Proiecte

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică"

Regulament privind acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică

  • Proiect de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv

Regulament privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv

  • Proiect de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie limitată

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie limitată

Nota informativă privind necesitatea elaborarii proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de licitaţie limitată"
Regulament privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie limitată

  • Proiect de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie electronică

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie electronică
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică
Regulament privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de licitaţie electronică

  • Proiect de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de negociere

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de negocire
Nota informativă privind necesitatea elaborarii proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere
Regulament privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind procedura de negociere

  • Proiect de Hotărîre cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanţă

Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanţă
Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanţă
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanţă"

  • Proiect de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic"
Regulament privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic

  • Proiect de Hotărîre privind modificarea şi completarea  Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04 martie 2008

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04 martie 2008"
Proiect de Hotărîre privind modificarea li completarea  Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04 martie 2008

  • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007

  • Proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Documentaţiei standard de licitaţie pentru desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Documentației standard de licitație pentru desfășurarea achizițiilor publice de bunuri si servicii"
Proiect Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Documentației standard de licitație pentru desfășurarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Tel +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Toate drepturile rezervate.