print
Tender nr. 83188257 pentru selectarea unui prestator de servicii privind organizarea, în raionul Rîșcani, a campaniei de informare şi sensibilizare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
20.11.2014
513 Views

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul Proiectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova' anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii privind organizarea, în raionul Rîșcani, a campaniei de informare şi sensibilizare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Ofertele vor include:

 

  • oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă), care să corespundă poziţiilor descrise în Termenii de Referinţă;
  • oferta financiară detaliată pe poziții. Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;
  • profilul companiei, cu descrierea calificărilor echipei (CV-urile membrilor echipei), indicarea datelor de contact şi a responsabilului de ofertă;
  • copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);
  • datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  • certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

 

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărului de tender) nu mai târziu de vineri, 5 decembrie 2014, orele 17:00 la adresa Oficiului GIZ Moldova - str. Bulgara 31A, Chişinău, MD-2001.

Persoana de contact: Petru Pîrnău, Specialist Contractare si Achizitii. e-mail: petru.pirnau@giz.de.

Accesați aici termenii de referință.

Phone +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernization of Local Public Services in Moldova. All rights reserved