print
Tender nr. 83168829 pentru servicii de organizare și promovare a cooperării inter-municipale în raionul Soroca, cu accent pe comunitățile vecine cu Tătărăuca Veche
26.03.2014
539 Views

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) anunţă tender pentru prestarea serviciilor de organizare și promovare a cooperării inter-municipale în raionul Soroca, cu un accent special pe comunitățile vecine cu Tătărăuca Veche.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătură şi ștampilă), care să corespundă poziţiilor descrise în Termenii de Referinţă (plic separat);
  • originalul ofertei financiare, care să corespundă sarcinilor propuse în oferta tehnică. Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA (plic separat);
  • profilul companiei, cu descrierea calificărilor echipei (CV-urile membrilor echipei), indicarea datelor de contact şi a responsabilului de ofertă;
  • copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);
  • datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  • certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărului de tender) nu mai târziu de miercuri, 23 aprilie 2014, orele 17:00 la adresa Oficiului GIZ Moldova - str. Bulgara 31A, Chişinău, MD-2001.

Persoana de contact: Pîrnău Petru, Specialist procurări și contractare, e-mail: petru.pirnau@giz.de, tel: 022 544 075

Descărcați aici termenii de referință.

Phone +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernization of Local Public Services in Moldova. All rights reserved