print
Licitație publică Nr.13/00418 ”Canalizarea în s. Roșu, r-l Cahul”
15.10.2013
2589 Views

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa: bld.Ștefan cel Mare, 12, or.Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax: 0241 2 62 86

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziție: Coroian Dorin

Obiectul achiziției: Canalizarea în s.Roșu, r-l Cahul cu conectarea la Sistemul de canalizare a or. Cahul

Cod CPV: 45232400-6 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bld. tefan cel Mare, 12, or.Cimișlia, Republica  Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică: bld. tefan cel Mare, 12, or.Cimișlia, Republica Moldova 

Limba în care va fi întocmită documentația standard/caietul de sarcini: De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hîrtie, taxa de achitare constituie: 200.00 lei

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251215117

Banca BC "Moldindconbank"S.A.fil. Cimișlia

Rechizitele contului de garantare a  ofertei:   

2251215117

Banca BC "Moldindconbank"S.A.fil. Cimișlia

Rechizitele contului de garantare a contractului: 

Cont de decontare 2251915116

Banca BC "Moldindconbank"S.A.fil. Cimișlia

Termenul de depunere a ofertelor: 18.11.2013, 13.00

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică: 18.11.2013, 13.00

Phone +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernization of Local Public Services in Moldova. All rights reserved