print
Licitație publică Nr. 15/00003 - Extinderea rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani
23.01.2015
1232 Views

Buletin Nr 5 din 23.01.2015

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Licitaţie publică Nr. 15/00003

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Extinderea rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani
Cod CPV 45232400-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 25.02.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.02.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=4837489 
Phone +373 22 228319
Fax +373 22 000238
Email : mlps@giz.de
Copyright © 2020 Modernization of Local Public Services in Moldova. All rights reserved