Prima   »  Ştiri & Galerii foto   »  Ştirile proiectului » Atelier de lucru 2. Planificare regională în sectorul eficiența energetică în clădirile publice din Regiunea Centru

Atelier de lucru 2. Planificare regională în sectorul eficiența energetică în clădirile publice din Regiunea Centru

  imprimare
26.06.2013   455 Accesări   ADR Cebtru

Cel de-al doilea atelier de lucru privind planificarea regională în sectorul eficiența energetică (EE) a clădirilor publice din regiunea Centru s-a desfășurat la Chișinău. În cadrul atelierului s-a prezentat sumarul și s-au consultat elementele cheie ale proiectului planului regional în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice, precum și s-au pus în discuție aspecte de gender în domeniul dat.

Reprezentaţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului și membrii ai grupului de lucru din Regiunea de Dezvoltare Centru: Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), managerii energetici, arhitecţi și ingineri responsabili de domeniu din primării, reprezentanți ai ONG-urilor au luat cunoștință de viziunea, prioritățile și țintele naționale în domeniul EE, precum și au indentificat, în cadrul unui exercițiu de lucru, acțiunile prioritare domeniului.

Experți în domeniul au prezentat de lucru principalele criterii, procese și pașii de identificare a conceptelor de proiecte posibile. În cadrul unui exercițiu, membrii grupului de lucru au elaborat concepte de proiecte în domeniul EE, în final primid recomandări pentru ghidarea metodologică a procesului de elaborare a conceptelor de proiecte posibile în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice.Acest atelier este o continuare a celui precedent, în domeniul eficienței energetice.

Principalele beneficii în urma utilizării eficiente a energiei sunt în primul rând reducerea consumului de energie, reducerea impactului preţurilor energetice  tot mai mari, îmbunătăţirea securităţii aprovizionării, îmbunătăţirea standartului tehnic pentru clădiri şi procese, creşterea gradului de confort, creşterea duratei de viaţă a blocului. Este de menționat faptul că pînă în anul 2012, nu a existat componenta eficiența energetică în strategiile și planurile operaționale regionale. Însă ADR-urile au urealizat importanța includerii acestei componente în documentele strategice regionale din cauza necesității eficientizării consumului de resurse energetice, care la momentul dat este costisitor.

Începând cu anul 2010, Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud au fost implicate activ în procesele iniţiale de dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) şi ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost elaborată de MDRC.

Cele trei domenii de intervenţie stabilite până în prezent sunt: Apă şi sanitaţie, Managementul deşeurilor şi Eficienţa energetică a clădirilor publice. Pentru fiecare domeniu au fost create grupuri de lucru care, împreună cu specialişti ai ADR Centru şi experţi naţionali şi internaţionali, participă la procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest proces se va finaliza spre sfârşitul anului 2015.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenţie 2, „Planificarea şi Programarea Regională", ce acordă suport Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul EE, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaţilor grupului de lucru, precum şi a altor actori interesaţi în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Acestea sunt organizate în cele trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova şi au menirea să dezvolte capacităţile de planificare sectorială la nivel regional şi local.

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase