Prima   »  Ştiri & Galerii foto   »  Ştirile proiectului » Atelier de lucru (II) pe tema eficienței energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord

Atelier de lucru (II) pe tema eficienței energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord

  imprimare
21.06.2013   21886 Accesări   ADR Nord

„Planificarea regională în sectorul eficiența energetică (EE)  în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord" este tema celui de-al doilea atelier de lucru organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenţie 2, „Planificarea şi Programarea Regională".

Dacă la primul atelier pe această temă organizatorii au urmărit să-i implice participativ pe actorii din regiune în procesul de planificare regională a sectorului EE în clădirile publice, elaborând o viziune comună privind eficientizarea consumului energetic la nivel regional către anul 2020, în cadrul celui de-al doilea atelier a fost prezentat un sumar ce vizează elementele-cheie ale schiței planului regional în domeniul EE a clădirilor publice. Totodată, în acest context, au fost puse în discușie şi un șir de aspecte de gender.

Reprezentaţi de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Economiei (ME), membrii grupului de lucru al Regiunii de Dezvoltare Nord, specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), managerii energetici, arhitecţi și ingineri responsabili de domeniu din primării, reprezentanți ai ONG-urilor au lucrat în grupuri, în contextul celor 3 sesiuni: (1) Prezentarea proiectului documentului de planificare regională în domeniul EE în clădiri publice; (2) Consultarea elementelor cheie ale documentului de planificare regională în domeniul EE în clădiri publice; (3) Aspecte de gender în planificarea regională în EE în clădiri publice; (4) Portofoliul de concepte proiecte în EE în clădiri publice.

Principalele beneficii în urma utilizării eficiente a energiei sunt în, primul rând, reducerea consumului de energie, reducerea impactului preţurilor energetice  tot mai mari, îmbunătăţirea securităţii aprovizionării, îmbunătăţirea standartului tehnic pentru clădiri şi procese, creşterea gradului de confort, creşterea duratei de deservire a blocului.

Începând cu anul 2010, Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud au fost implicate activ în procesele iniţiale de dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) şi ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost elaborată de MDRC.

Menționăm că, până în anul 2012, nu a existat componenta EE în strategiile şi planurile operaţionale regionale. ADR-urile însă au realizat importanţa includerii acestei componente în documentele strategice regionale din cauza necesităţii eficientizării consumului de resurse energetice, ce, în prezent, sunt costisitoare. 

Cele trei domenii de intervenţie stabilite până în prezent sunt Apă şi sanitaţieManagementul deşeurilor şi Eficienţa energetică a clădirilor publice. Pentru fiecare domeniul se va crea un grup de lucru care, împreună cu specialiştii ADR Nord şi experţi naţionali şi internaţionali, vor participa la procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest proces se va finaliza spre sfârşitul anului 2015.

Atelierele de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul EE, la fel ca și atelierele din domeniul planificării regionale în sectorul alimentare cu apă şi canalizare și cele din domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor solide, a avut loc cu sprijinul proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenţie 2, „Planificarea şi Programarea Regională", prin care se acordă suport MDRC și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul EE, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaţilor grupului de lucru, precum şi a altor actori interesaţi în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Organizate în cele trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, atelierele vor contribui la dezvoltarea capacităţilor de planificare sectorială la nivel regional şi local.

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase