Prima   »  Anunţuri   »  Anunț de Intenție » Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova

Anunț de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova

  imprimare
13.11.2017    

1. Referința publicației

MSPL/GIZ/S/SA/001

2. Procedura

Licitație Publică

3. Program

Proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova”

4. Finanțare

Uniunea Europeană prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractantă

Agenția de Dezvoltare Sud

6. Felul contractului

Asistență Tehnică

7. Descrierea contractului

Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare pentru
Extinderea sistemului de canalizare in orasul Leova;
Constructia statiei de pompare a apelor uzate in orasul Leova (LOT SA 1) și
Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova (LOT SA 2)

8. Bugetul maxim indicat

312.000 Euro

9. Data intenționată a publicării

Trimestrul IV, 2017

10. Informații suplimentare

N/A

11. Baza legală

Regulamentul GIZ Moldova pentru achiziții publice și Manualul de proceduri privind achiziții publice finanțate prin GIZ