Prima   »  Anunţuri   »  Anunț de Intenție » Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova

Anunt de intenție pentru contracte de servicii de Contractare a serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare // Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova

  imprimare
13.11.2017    

1. Referința publicației

MSPL/GIZ/S/NA/001

2. Procedura

Licitație Publică

3. Program

Proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova”

4. Finanțare

Uniunea Europeană prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractantă

Agenția de Dezvoltare Nord

6. Felul contractului

Asistență Tehnică

7. Descrierea contractului

Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare in orasele:
Fălești (Lot NA 1)
Drochia (Lot NA 2)
Edineț (Lot NA 3)

8. Bugetul maxim indicat

430.000 Euro

9. Data intenționată a publicării

Trimestrul IV, 2017

10. Informații suplimentare

N/A

11. Baza legală

Regulamentul GIZ Moldova pentru achiziții publice și Manualul de proceduri privind achiziții publice finantate prin GIZ