Prima   »  Anunţuri   »  Consultări publice » ANUNȚ. Consultări Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8

ANUNȚ. Consultări Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8

  imprimare
13.11.2017   887 Accesări  

Prin prezenta, Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în „Zona de Management a Deșeurilor 8”, Regiunea de Dezvoltare Nord, conform prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 cuprinde următoarele activități:

  • implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populație a zonei;
  • implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectate pe trei fracții, pentru întreaga zonă;
  • implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) din parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;
  • stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;
  • realizarea a două stații de transfer în Edineț și Briceni și a unei stații de transfer pentru deșeuri reciclabile la Dondușeni;
  • realizarea a unei stații de sortare la Edineț;
  • realizarea a unei stații de compostare a deșeurilor verzi la Dondușeni;
  • realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide la Dondușeni;

Proiectului pentru gestionarea deșeurilor solide din ZMD 8 va contribui la îmbunătățirea serviciilor aferente deșeurilor solide, la reducerea poluării mediului și impactul negativ asupra sănătății comunităților în cele patru raioane din Republica Moldova.

Partenerii cheie ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Consiliu Regional de Dezvoltare Nord(CRD Nord) și APL-urile din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.

Atât DEIM cât și anexele acesteia pot fi examinate integral în formă tipărită la CR Dondușeni, primăria Dondușeni, primăria Edineț, primăria Briceni, primăria Ocnița sau electronic accesând pagina web urmatorul link : https://goo.gl/cfejnV.

Comentariile la prezenta documentațe pot fi prezentate în scris la adresa: Consiliul Raional Dondușeni, or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101 sau la adresa de e-mail : direcția.implementare@mail.ru până la data de 06 decembrie 2017.

Consultările Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 vor avea loc:

Orașul Edineț:
01.12.2017, or. Edineț, Casa de Cultura, str. Independenței nr. 65, sala mare, etaj 1, ora 10.00;
Orașul Briceni:
01.12.2017, or. Briceni, Școala de muzică, str. Farmaciei nr.1, Sala de festivități, etaj 1, ora 14.00;
Orașul Dondușeni:
02.12.2017, or. Dondușeni, Casa de Cultura, str. Donici nr. 4, sala mare, etaj 1, ora 13.00;

Persoana de contact: Covali Oleg, Șef Direcție Elaborare Implementare Drumuri Construcții și atragerea investițiilor, +373 69311007, email: o.covali@mail.ru.
Inițiatorul activității planificate
Victor Chiriac
Președintele raionului Donduseni