Home   »  Announcements   »  Tenders » Tender nr. 83168818 pentru elaborarea studiului cu privire la disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Leova

Tender nr. 83168818 pentru elaborarea studiului cu privire la disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Leova

  print
12.04.2014   362 Views  

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) anunţă tender pentru  elaborarea studiului cu privire la disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Leova.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătură şi ștampilă), care să corespundă poziţiilor descrise în Termenii de Referinţă (plic separat);
  • originalul ofertei financiare, care să corespundă sarcinilor propuse în oferta tehnică. Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA (plic separat);
  • profilul companiei, cu descrierea calificărilor echipei (CV-urile membrilor echipei), indicarea datelor de contact şi a responsabilului de ofertă;
  • copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);
  • datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  • certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărului de tender) nu mai târziu de miercuri, 30 mai 2014, orele 17:00 la adresa Oficiului GIZ Moldova - str. Bulgara 31A, Chişinău, MD-2001.

Persoana de contact: Pîrnău Petru, Specialist procurări și contractare, e-mail: petru.pirnau@giz.de, tel: 022 997 920

Descărcați aici termenii de referință.

Comments Add comment
First name, Last Name *:
E-mail:
Post * characters left