Home   »  Announcements   »  Tenders » Tender nr. 83154223 pentru selectarea unui prestator de servicii privind organizarea, în raionul Cahul a campaniei de informare şi sensibilizare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

Tender nr. 83154223 pentru selectarea unui prestator de servicii privind organizarea, în raionul Cahul a campaniei de informare şi sensibilizare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

  print
25.09.2013   315 Views  

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii privind organizarea, în raionul Cahul a campaniei de informare şi sensibilizare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, în conformitate cu Termenii de Referinţă anexaţi.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), ce va corespunde totalmente poziţiilor indicate în Termenii de referinţă (plic separat);
  • oferta financiară (la cota 0% TVA), inclusiv termenele şi condiţiile de livrare a produsului final (plic separat);
  • informaţia cu privire la companie (profilul companiei), descrierea echipei si a calificărilor acesteia (CV-urile membrilor echipei), datele de contact, cu indicarea persoanelor responsabile de achiziţia dată;
  • copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente;
  • datele bancare ale companiei şi confirmarea din partea autorităţii naţionale fiscale cu privire la lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (sau copia ultimului raport financiar).

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.  

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de vineri, 1 noiembrie 2013, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, la tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254 sau Laurei Bohanţova, Ofiţer de Comunicare la laura.bohantova@giz.de, tel: 022 999 255.

Comments Add comment
First name, Last Name *:
E-mail:
Post * characters left