Home   »  Announcements   »  Tenders » Tender nr. 83142183 pentru tipărirea versiunilor prescurtate ale Strategiilor de Dezvoltare Regională

Tender nr. 83142183 pentru tipărirea versiunilor prescurtate ale Strategiilor de Dezvoltare Regională

  print
24.04.2013   2415 Views  

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru tipărirea versiunilor prescurtate ale Strategiilor de Dezvoltare Regională. Publicaţiile vor servi drept suport în activitatea Agenţiilor de Dezvoltare Regională.

Ofertele vor include:

1.   Oferta detaliată în conformitate cu specificaţiile prezentate şi eventual sugestii relevante. Oferta va include timpul pentru realizarea sarcinii şi preţurile detaliate pentru fiecare categorie. Toate preţurile vor fi prezentate în MDL cu TVA 0%;

2.   Profilul companiei:

  • Descrierea sarcinilor similare efectuate în ultimii 2 ani;
  • CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate la executarea sarcinii;
  • Nume, funcţia şi date de contact ale persoanei responsabile de sarcină;
  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Datele bancare, inclusive numele băncii, codul băncii şi contul în MDL;
  • Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional sau copia ultimului raport financiar care dovedeşte acest lucru.  

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.  

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de miercuri, 8 mai 2013, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, la tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254 sau Laurei Bohanţova, Ofiţer de Comunicare, la laura.bohantova@giz.de, tel: 022 222 470.

Termenii de referinţă

Comments Add comment
First name, Last Name *:
E-mail:
Post * characters left