Home   »  Announcements   »  Tenders » Izolarea termică (etaj ethnic, subsol) a blocului Centrului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Orhei, din str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei

Izolarea termică (etaj ethnic, subsol) a blocului Centrului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Orhei, din str. Vasile Lupu, 127, or. Orhei

  print
24.04.2015   784 Views  

  Licitație publică Nr. 15/00862

 

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Telefon/fax

268 27235 

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziție

GOLOVCO SERGIU 

Obiectul achiziției

Izolarea termică (etaj ethnic, subsol) a blocului Centrului Perinatalal IMSP Spitalul Raional Orhei, din str. Vasile Lupu, 127, or.Orhei 

Cod CPV

45321000-3 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandrucel Bun, 33, et.4 

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Română

Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare

225151462 

Banca

BC'Moldindconbank'S.A. fil.Ialoveni 

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

225151462

Banca

BC'Moldindconbank'S.A. fil.Ialoveni 

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

225151462

Banca

Banca de Economii S.A. fil.nr.32 Ialoveni 

Termenul de depunere a ofertelor

25.05.2015 11:00

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

25.05.2015 11:00


Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6542333 

Comments Add comment
First name, Last Name *:
E-mail:
Post * characters left