Prima   »  Ştiri & Galerii foto   »  Ştirile proiectului

Ştirile proiectului

12.11.2017
Echipa Managerială a Academiei de Adminsitrare Publică din Moldova a studiat experiența Germaniei privind managementul calității
În perioada 5-10 noiembrie 2017, în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost efectuată o vizită de studiu în Republica Federală Germania pentru echipa managerială a Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova focusată pe domeniul Managementului Calității. Potrivit Strategiei de reformă a administrației publice, a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Academia de Administrare Publică urmează să creeze și să aplice, până la sfârșitul anului 2017, Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de instruire, iar în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 - programele de studii, inclusiv de formare continuă, urmează a fi acreditate ca rezultat al evaluării externe a calității.
83 Accesări   
12.10.2017
Lupta cu fenomenul corupției a fost tematica unui seminar organizat la Chișinău cu suportul GIZ
Un atelier de lucru cu tematica „Prevenirea pierderilor cauzate de corupție în sectoarele Moldovei: ce se poate face prin responsabilitatea socială?” se desfășoară în perioada 12-13 octombrie 2017, la Chișinău. La eveniment participă peste 30 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile, jurnaliști și experți naționali și internaționali în domeniul anticorupție. Atelierul este facilitat de Centrul de Resurse Anticorupţie U4 din Norvegia cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul priectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și Agenţiei Elveţiene
373 Accesări   
   
12.05.2017
A avut loc o nouă ședință a Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL
La 12 mai 2017 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) – implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) – s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru. Scopul evenimentului a fost de a prezenta și discuta rezultatele proiectului în perioada de raportare ianuarie – martie 2017, dar și a puncta activitățile planificate pentru următorul trimestru (aprilie – iulie 2017).
435 Accesări   
12.05.2015
Seminarul „Procedurile de achiziţii publice – informarea şi consolidarea capacităţii agenţilor economici” la Orhei
Cu suportul CCI Filiala Orheiб la data de 12 mai 2015 s-a desfășurat seminarul cu tematica „Procedurile de achiziţii publice - informarea şi consolidarea capacităţii agenţilor economici", organizat în cadrul Proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale", componenta ,,Acordarea suportului complementar sectorului privat", prin intermediul Programului
206 Accesări    CCI   
   
12.02.2015
La Cahul s-a creat Comitetul Director Local în sectorul de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare
Astăzi, la Cahul a avut loc ședința de constituire a Comitetului Director Local (CDL) al proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în sectorul de Aprovizionare cu Apă și  Canalizare (AAC) în raionul Cahul.La ședință au participat directorul Direcției Generale de
388 Accesări    ADR Sud   
12.05.2014
Al doilea atelier de lucru în domeniul infrastructurii Drumurilor Locale și Regionale (DLR)
Programarea Regională Sectorială în domeniul infrastructurii Drumurilor Locale și Regionale reprezintă un proces participativ pentru consolidarea capacităţilor de planificare şi programare în Regiunea de Dezvoltare Sud, care va asigura dezvoltarea proiectelor de investiţii. Planificarea şi Programarea Regională Sectorială în domeniul drumurilor regionale și
1067 Accesări    ADR Sud   
   
12.05.2014
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a sprijinit participarea a patru funcţionari moldoveni la IFAT Entsorga 2014
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit deplasarea a patru funcţionari publici la Munchen, Germania, în perioada 5-8 mai 2014, la Expoziţia Internaţională IFAT Entsorga 2014 - unul dintre cele mai importante târguri din întreaga lume pentru sectoarele
113 Accesări    GIZ  
12.03.2014
Club de presă la tema dezvoltării regionale, desfășurat la Cimișlia
La clubul de presă au fost prezenți jurnaliști ai instituțiilor mass-media locală și regională din raioanele Regiunii Sud, manageri ai proiectelor de dezvoltare regională, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, șeful secției management proiecte în cadrul ADR Sud, Eugen Lupașcu.În calitatea
1315 Accesări    ADR Sud   
   
12.03.2014
Prima ședință de planificare regională în sectorul Managementul deșeurilor solide, în Regiunea de Dezvoltare Nord
A avut loc prima ședință a grupurilor de lucru (GL) în domeniul Managementului deşeurilor solide (MDS) în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), eveniment planificat în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice
650 Accesări    ADR Nord   
12.09.2013
Apă – Canal Cahul - model de regionalizare a serviciilor publice
Ambasada Germană a organizat o vizită în teren pentru jurnaliști, cu scopul de a afla mai multe despre două proiecte realizate în cadrul cooperării germane pentru dezvoltare. Cooperarea germană pentru dezvoltare include asistenţă tehnică (implementată de Agenţia de Cooperare Internaţională a
1080 Accesări    ADR Sud //   
   
12.09.2013
Atelier de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord de identificare a conceptelor de proiecte de eficienţă energetică în clădiri publice
A avut loc un atelier de lucru de identificare a conceptelor de proiecte de eficienţă energetică (EE) în clădiri publice, la care, pe rând, au participat reprezentanți din domeniu din municipiul Bălți și toate cele 11 raioane din Regiunea de
738 Accesări    ADR Nord   
12.04.2013
30 de reprezentaţi ai administraţiilor raionale învaţă cum să obţină şi să gestioneze corect proiecte de dezvoltare
30 de reprezentanţi ai administraţiilor raionale din cele trei regiuni de dezvoltare au posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele în domeniul elaborării şi managementului proiectelor în perioada 8 - 12 aprilie 2013. Modulul de instruire este parte a programului de formare
437 Accesări    GIZ  
   
12.03.2013
Ședință de informare privitor la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunări
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor s-au întrunit în ședință de lucru pentru a discuta evoluția dosarului SUERD în Republica Moldova.Astfel, coordonatorul național SUERD, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Veaceslav Guțuțui  a vorbit despre activitățile realizate de MDRC și etapele
1086 Accesări    MDRC   
12.02.2013
Atelier de lucru în domeniul Eficienței Energetice
Atelierul 1 de lucru - Planificarea regională în sectorul Eficiența Energetică în Regiunea de Sud. Marți, 12 februarie grupul de lucru pentru domeniul Eficienței Energetice din Regiunea de Sud a participat la primul atelier de lucru. Atelierul vine ca un
774 Accesări    ADR Sud   
   
12.12.2012
Consultări: GIZ cooperează cu Ministerul Mediului pe dimensiunea gestionării deșeurilor
La 12.12.2012 Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a avut o întrevedere cu dl. Philipp Johannsen, manager de proiect al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care în Republica Moldova este preocupată de modernizarea serviciilor publice locale.Scopul întrevederii a constat în
919 Accesări    Ministerul Mediului   
12.10.2012
70 de primării din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitară pentru prestarea de comun a serviciului de gestionare a deşeurilor
În perioada august-septembrie 2012, 70 de primării din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitară pentru prestarea de comun a serviciului de gestionare a deşeurilor.Astfel, la 11 octombrie curent a avut loc prima şedinţă a Grupurilor
355 Accesări    ADR Centru   
   
12.06.2012
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la două evenimente pe dezvoltarea regională în Macedonia şi Muntenegru
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la Primul Târg al Regiunilor din Sud-estul Europei, desfăşurat în perioada 7-9 iunie 2012 în Radovis, Macedonia. Totodată, la cea de-a Treia Conferinţă Internaţională pe Depăşirea Disparităţilor Regionale,
296 Accesări    GIZ