Prima   »  Ştiri & Galerii foto   »  Ştirile proiectului

Ştirile proiectului

28.02.2018
Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare regională au efectuat vizite de monitorizare în Regiunea de Dezvoltare Sud
Deputați din Comisia mediu și dezvoltare regională și consultanți ai Parlamentului Republicii Moldova monitorizează procesul de implementare a politicilor statului în domeniul dezvoltării regionale și protecției mediului. În acest context miercuri, 28 februarie, aceștia au efectuat un șir de vizite de documentare în Regiunea de Dezvoltare Sud. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Membrii delegației parlamentare și-au propus astfel să faciliteze dialogul cu instituțiile regionale și locale, să identifice provocările de dezvoltare la nivel regional și să optimizeze efortul instituțiilor statului la toate nivelurile în sprijinirea dezvoltării echitabile și echilibrate pe tot teritoriul Republicii Moldova.
902 Accesări   
22.02.2018
A avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2017
La 23 februarie 2018 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) s-au întrunit într-o ședință de lucru cu partenerii pentru a discuta activitățile și progresul proiectului în perioada de raportare iulie – septembrie 2017 și activitățile planificate pentru octombrie-decembrie.
1034 Accesări   
   
22.02.2018
Împreună cu APL din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, ADR Sud și MSPL/GIZ identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide
Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la Ștefan Vodă.
866 Accesări   
20.02.2018
ADR Nord, MSPL/GIZ și autorități locale identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementul deșeurilor solide în raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani
Modalitățile de sprijin în soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor solide a fost tema unei ședințe de consultare ce a întrunit luni, 19 februarie, autorități publice locale din raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani. Evenimentul a fost organizat de ADR Nord cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Loca în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în incinta Consiliului raional Fălești.
842 Accesări   
   
15.02.2018
Cu sprijinul UE, pînă la 200.000 de cetățeni vor beneficia de o infrastructură îmbunătățită în domeniul aprovizionării cu apă și a energiei
Proiectul finanțat de Uniunea Europeană "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice" este implementat în cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" MSPL. Obiectivul general este de a construi și pune în funcțiune 10 proiecte de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și 8 proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, selectate în urma procesului de planificarea regională. Ca urmare a implementării acestor proiecte pînă la 200.000 de cetățeni din aproximativ 22 localități din Republica Moldova vor deveni beneficiari ai acestor măsuri.
1249 Accesări   
08.02.2018
Planificarea locală și cooperarea inter-municipală a fost tematica unui atelier de lucru pentru organizațiile societății civile
La 8 februarie 2018 a avut loc un atelier de lucru cu tematica implicării societății civile în procesul de planificare locală și cooperare inter-municipală. Atelierul s-a organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor societății civile, experții MSPL/GIZ pe termen scurt în domeniul implicării societății civile și consultanții regionali ai proiectului MLPS/GIZ.
1086 Accesări   
   
07.02.2018
Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud s-au întrunit astăzi, 7 februarie, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, prestatori de servicii, reprezentanți GIZ și ADR Sud. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea cooperării intercomunitare în domeniul AAC.
906 Accesări    ADR Sud   
06.02.2018
Raportul privind situația curentă în sectorul Alimentare cu apă și canalizare, prezentat membrilor Comisiei de specialitate a CRD Nord
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS AAC) din Regiunea de Dezvoltare Nord s-au întrunit marți, 6 februarie, în incinta ADR Nord, în cadrul celei de-a doua ședințe. La eveniment au mai participat reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale, reprezentanți GIZ și ADR Nord. În debutul ședinței, Serafima Tronza, consultant superior în cadrul Direcţiei politici de management integrat al resurselor de apă a MADRM, și-a exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea
976 Accesări    ADR Nord   
   
01.02.2018
Peste 30 de reprezentanți ai sectorului asociativ au participat la un seminar de instruire privind achizițiile publice
Procedurile de achiziții publice a fost tematica unui seminar de instruire organizat pentru peste 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Petru Veverița, Consultant Național Superior GIZ/MSPL: „Rolul societății civile va fi unul foarte important și anume, organizațiile contractate vor avea drept sarcina principală monitorizarea proceselor de achiziții publice în conformita
893 Accesări   
22.02.2017
Achizițiile publice, tema unui seminar de instruire pentru reprezentanții MDRC, ADR-uri și consultanții proiectului MSPL
În perioada 21-22 februarie, la Chișinău a fost desfășurat un curs de instruire privind „Ghidulul practic pentru achiziții și subvenții pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene PRAG. Regulamentul de bază privind achizițiile publice”. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) și consultanții proiectului MSPL/GIZ.
290 Accesări   
   
20.02.2017
Vizita de studiu în România pentru companiile de proiectare a sistemelor de apă şi canalizare şi a celor de eficienţă energetică
În perioada 14-17 februarie 2017, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, cu suportul Reţelei Europene a Întreprinderilor (EEN) şi a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a organizat o vizită de studiu în România cu participarea reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției Achizițiilor Publice din Republica Moldova și companiilor de proiectare în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare şi eficienţă energetică a clădirilor publice.
432 Accesări    CCI   
14.02.2017
A avut loc prima ședință a Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL din 2017
La 14 februarie 2017 membrii Comitetului de Monitorizare ai proiectului „Modernizare serviciilor publice locale din Republica Moldova” (MSPL) – implementat de către Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) – s-au întrunit într-o ședință de lucru. Scopul acesteia a fost discutarea activităților și progresului proiectului în perioada de raportare octombrie – decembrie 2016 și activitățile planificate pentru 2017. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Contrucțiilor (MDRC), ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), partenerii de dezvoltare și co-finanțatorii proiectului MSPL, precum și consultanții proiectului MSPL.
956 Accesări   
   
01.02.2017
Astăzi a fost marcată Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală
La 01 februarie 2017, Guvernul Republicii Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Moldova și cu susținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)/ proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au marcat Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală (APL) sub auspiciul Domnului Prim-ministru Pavel Filip.
841 Accesări   
01.02.2017
Forumul Internaţional - “Perspectivele Dezvoltării Asociaţiei Naţionale pentru Managementul Deşeurilor Solide în Republica Moldova”
Pe data de 1 februarie, Asociaţia Naţională din Republica Moldova pentru Deşeuri Solide – MOLDSWA, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Asociaţia Internaţională pentru Managementul Deşeurilor (ISWA) și cu suportul Agenției de Cooperare a Internațională a Germaniei (GIZ)/proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova au organizat Forumul Internaţional - “Perspectivele Dezvoltării Asociaţiei Naţionale pentru Managementul Deşeurilor Solide în Republica Moldova”.
246 Accesări   
   
27.02.2015
CCI va oferi operatorilor economici consultanță servicii în domeniul achizițiilor publice
Specialiștii în servicii de suport business ai CCI, inclusiv din filiale, sunt instruiți în elaborarea dosarelor și completarea contractelor de achiziții publice în cadrul unui seminar de două zile, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în
476 Accesări    www.chamber.md   
27.02.2015
La Orhei a fost creat Comitetul Director Local în sectorul Eficiență Energetică
La Orhei s-a desfășurat  ședința de constituire a Comitetului Director Local (CDL) al proiectului La Orhei a fost creat Comitetul Director Local al proiectului-pilot „Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei".La ședință au participat Valerian Bînzaru, șeful Direcției Generale de Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
382 Accesări    ADR Centru   
   
26.02.2015
S-a creat Comitetul Director Local în sectorul Managementului Deșeurilor Solide în raioanele Șoldănești și Rezina
La Șoldănești a avut loc ședința de constituire a Comitetului Director Local (CDL) al proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în sectorul de Management al Deșeurilor Solide (MDS) în raionul Șoldănești și Rezina din Regiunea Centru.La ședință au participat Sergiu
218 Accesări    ADR Centru   
25.02.2015
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a semnat un memorandum de înțelegere cu Asociația “Moldova Apă-Canal”
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a încheiat un memorandum de înțelegere cu Asociația "Moldova Apă-Canal" (AMAC) la 25 februarie 2015.Documentul a fost semnat de directorul executiv AMAC, Iurie Nistor și consultantul superior GIZ, Dietrich Hahn."AMAC este un bun partener
798 Accesări    GIZ  
   
24.02.2015
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la o conferință regională CEFTA în domeniul achizițiilor publice
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la  Conferinţa regională "Deschiderea progresivă şi eficientă a pieței de achiziţii publice în cadrul CEFTA".  Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 17-18 februarie 2015 în Skopje, Republica Macedonia.Delegaţia din
168 Accesări    GIZ  
17.02.2015
Provocări în cadrul proiectului de la Leova
La Leova a avut loc o ședință de lucru privind planificarea acţiunilor următoare în carul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Leova".La ședință au participat șeful Direcție Generală Dezvoltare Regională, din cadrul Ministerului
378 Accesări    ADR Sud   
   
12.02.2015
La Cahul s-a creat Comitetul Director Local în sectorul de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare
Astăzi, la Cahul a avut loc ședința de constituire a Comitetului Director Local (CDL) al proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în sectorul de Aprovizionare cu Apă și  Canalizare (AAC) în raionul Cahul.La ședință au participat directorul Direcției Generale de
478 Accesări    ADR Sud   
10.02.2015
Autoritățile locale din raionul Edineț sunt în căutarea celei mai bune locații unde va fi construit un depozit regional de deșeuri
Factorii de decizie implicați în procesul de selectare a locațiilor potențiale pentru un depozit regional în zona 2 de management a deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) s-au reunit vineri, 6 februarie 2015, în incinta Consiliului raional Edineț
256 Accesări    ADR Nord   
   
04.02.2015
Audieri publice la Costești. A fost prezentat Planul local de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
Au avut loc audieri publice pe tema Planului local de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. În prezent, 15 primării din raionul Râșcani, beneficiare ale proiectului-pilot „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare în
248 Accesări    ADR Nord   
04.02.2015
Ambasadoarea Germaniei în Moldova, interesată de Regiunea de Dezvoltare Nord
Ambasadoarea Republicii Federale Germania, Excelența Sa Ulrike Knotz, a vizitat Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), cu sediul în municipiul Bălți, dorind astfel să cunoască mai bine Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).Cu această ocazie, diplomata germană a discutat cu
636 Accesări    ADR Nord   
   
02.02.2015
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a semnat un memorandum de înțelegere cu Congresul Autorităților Locale din Moldova
Agenția Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a încheiat un memorandum de înțelegere cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) la 31 ianuarie 2015, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală.Documentul a fost semnat
220 Accesări    GIZ  
02.02.2015
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la prestigiosul Forum Internaţional de Parteneriat „Green Ventures”
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la prestigiosul Forum Internaţional de Parteneriat „Green Ventures", aflat la cea de-a 18-a ediție. Forumul a găzduit târgurile internaționale Enertec și TerraTec. Evenimentul a avut loc în perioada
271 Accesări    GIZ  
   
28.02.2014
Vizita delegației Guvernului suedez la proiectul-pilot de creștere a eficienței energetice a Spitalului Regional Orhei
O delegație a Guvernului suedez formată din Martin Fredrikson, Ofițer de birou, Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, Månstråle Dahlström, Secretarul doi, Ambasada Suediei, Chișinău, Henrik Huitfeldt, Consilier, Șef de cooperare pentru dezvoltare, Ambasada Suediei, Chișinău, Stefan Jansson, Consilier, Expert Senior
311 Accesări    ADR Centru   
25.02.2014
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va continua finanțarea proiectelor de dezvoltare regională din țara noastră
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) au identificat proiectele ce vor fi realizate în acest an cu susținerea financiară a Guvernului German. Despre perioada de începere a lucrărilor în cadrul proiecte au
227 Accesări    MDRC   
   
20.02.2014
Al 5-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul alimentarea cu apă și canalizare
A avut loc cel de-al 5-lea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă și canalizare (AAC) în Regiunea de Dezvoltare Nord".Atelierul a fost moderat de către șefa Secției planificare strategică și programare a ADR Nord,
976 Accesări    ADR Nord   
19.02.2014
Reprezentanții Regiunii de dezvoltare Centru (RDC) participă activ la elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare (AAC)
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a desfășurat cel de-al 5-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare în Regiunea de Dezvoltare Centru.La această întrunire au participat reprezentaţi ai Ministerului
194 Accesări    ADR Centru   
   
19.02.2014
Regiunea de Dezvoltare Centru are un Program Regional Sectorial în Eficiența Energetică a Clădirilor Publice
Programul Regional Sectorial în Eficienţă Energetică al Clădirilor Publice (PRS EECP) a fost aprobat la şedinţa CRD Centru din 12 februarie 2014 (Decizia nr. 01-03). PRS EECP este un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL-urilor în elaborarea
592 Accesări    ADR Centru   
06.02.2014
Autoritățile locale din raionul Florești identifică soluții pentru a crea un serviciu de management al deșeurilor solide în cadrul unui proiect de protecție a mediului
În incinta Primăriei Florești a avut loc o ședință de lucru pe tema creării serviciului de management al deșeurilor solide (MDS) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea sistemului integrat de MDS în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", finanțat prin intermediul Agenției de
168 Accesări    ADR Nord   
   
28.02.2013
50 de instituţii beneficiare a două programe europene învaţă să utilizeze Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare pentru Acţiunile Externe ale UE
Peste 60 de persoane, care reprezintă 50 de instituţii beneficiare şi partenere ale proiectelor implementate în cadrul Programelor Operaționale România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Bazinul Mării Negre 2007-2013, au participat la un atelier de instruire în perioada 26-27 februarie 2013.
280 Accesări    GIZ  
27.02.2013
30 reprezentaţi ai consiliilor raionale îşi consolidează cunoştinţele în domeniul managementului şi planificării strategice
30 reprezentanţi ai consiliilor raionale din cele trei regiuni de dezvoltare au posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele în domeniul managementului şi planificării strategice în perioada 25 februarie - 1 martie 2013. Modulul de instruire este parte a programului de formare
323 Accesări    GIZ  
   
14.02.2013
Primul atelier de lucru privind planificarea regională în sectorul eficiența energetică în Regiunea Centru
Primul atelier de lucru privind planificarea regională în sectorul eficiența energetică în regiunea Centru s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Obiectivul atelierului este de a implica participativ actorii din regiunea Centru în procesul de planificare regională a sectorului Eficiență Energetică în
312 Accesări    ADR Centru   
13.02.2013
Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul eficiența energetică în Regiunea de Dezvoltare Nord
„Planificarea regională în sectorul eficiența energetică  în Regiunea de Dezvoltare Nord" este tema celui de-al treilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenţie 2, „Planificarea şi Programarea Regională".Prin acest atelier, organizatorii au urmărit să-i
287 Accesări    ADR Nord   
   
13.02.2013
Discuții privind lansarea Programului Transnațional Dunărea
Experții naționali pe domenii prioritare a SUERD au discutat în cadrul unei ședințe, din 12 februarie curent, despre lansarea Programului Transnațional Dunărea. Programul Transnațional pentru Regiunea Dunăreană va fi orientat spre implementarea a 4-5 obiective strategice și urmează a fi
831 Accesări    MDRC   
12.02.2013
Atelier de lucru în domeniul Eficienței Energetice
Atelierul 1 de lucru - Planificarea regională în sectorul Eficiența Energetică în Regiunea de Sud. Marți, 12 februarie grupul de lucru pentru domeniul Eficienței Energetice din Regiunea de Sud a participat la primul atelier de lucru. Atelierul vine ca un
800 Accesări    ADR Sud   
   
11.02.2013
Proiectul de aprovizionare cu apă din Duruitoarea Veche – poveste de succes pentru “Apele Moldovei”
La 7 februarie 2013, echipa OWH TV Studio a filmat mai multe locaţii relevante pentru proiectul-pilot de aprovizionare cu apă şi canalizare a satului Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Râşcani.Printre secvenţele filmate, se numără:interviuri cu membrii ai comunităţii care s-au
1352 Accesări   
11.02.2013
25 reprezentaţi ai primăriilor îşi consolidează cunoştinţele în domeniul planificării strategice integrate
25 reprezentanţi ai primăriilor din cele trei regiuni de dezvoltare au posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele în domeniul planificării strategice integrate în perioada 11-14 februarie 2013. Modulul de instruire este parte a programului de formare „Planificare şi programare la nivel
267 Accesări    GIZ  
   
07.02.2013
Autospecialele au ajuns la destinație
3 autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor au fost transmise către beneficiarii proiectului „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", implementat de ADR Centru și finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
828 Accesări    ADR Centru   
06.02.2013
Primele rezultate în cadrul unui implementat de ADR Centru în comun cu GIZ
Ieri, 05 februarie, a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor la obiectul „Construcția a 77 de platforme pentru colectarea deșeurilor menajere solide în localitățile Băhrinești, Prajila, Ghindești și Gura Camencii" din raionul Florești din Regiunea de Dezvoltare Nord. Acest obiect de investiţie
856 Accesări    ADR Centru   
   
06.02.2013
Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord
„Planificarea regională în sectorul managementului deşeurilor solide în regiunile din Republica Moldova" este tema celui de-al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenţie 2, „Planificarea şi Programarea Regională".Prin acest atelier, organizatorii au urmărit
181 Accesări    ADR Nord   
05.02.2013
Cel de-al doilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor în Regiunea Centru
Grupul de lucru  pentru sectorul managementului deșeurilor solide s-a întîlnit astăzi la cel de-al doilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor în Regiunea Centru (MDS). În cadrul atelierului s-a propus de a confirma datele privind
200 Accesări    ADR Centru   
   
01.02.2013
Ședința Punctelor Naționale de Contact (NCPs) și Coordonatorilor Domeniilor Prioritare (PACs) din cadrul SUERD
A treia ședință a Punctelor Naționale de Contact (NCPs) și Coordonatorilor Domeniilor Prioritare (PACs) din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) s-a desfășurat la Bruxelles,  în perioada 30-31 ianuarie curent.  Evenimentul a avut loc sub egida landului federal german
434 Accesări    MDRC   
01.02.2013
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la prestigiosul Forum Internaţional de Parteneriat „Green Ventures”
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit reprezentarea Republicii Moldova la prestigiosul Forum Internaţional de Parteneriat „Green Ventures". Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 28- 30 ianuarie 2013 în Leipzig, Germania. Forumul întruneşte peste 4000 companii din peste 100
259 Accesări    GIZ  
   
01.02.2013
Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul AAC
A avut loc primul atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă şi canalizare în Regiunea de Dezvoltare Nord".Prin acest atelier, organizatorii au urmărit informarea uniformă a tuturor factorilor interesați/actorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord şi
712 Accesări    ADR Nord